Tähtiseura-ohjelma: sisällöiltään osuva, mutta vaativa laatuohjelma

17.6.2020 |

Urheiluseurojen oma laatuohjelma, Tähtiseura-ohjelma on ollut käynnissä vuoden 2018 alusta alkaen. Ohjelmasta tehdyn arvioinnin mukaan kehitysprosessi koettiin seuroille hyödylliseksi ja laatuohjelman sisällöt hyviksi. Ohjelman vaativuus asettaa haasteita niin seuroille kuin järjestöillekin. 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU toteutti yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa Tähtiseura-ohjelman starttivaiheen arvioinnin. Arviointiin osallistuneista seurakehittäjistä sekä seuroista yli 90 prosenttia piti Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä välineenä seurojen kehittymiseen. Ohjelma on siten pystynyt vastaamaan hyvin alkuperäiseen tarkoitukseensa eli seuratoiminnan laadun kehittämiseen.

Ohjelmassa kehitetyt sisällöt, kuten seuroille asetetut laatukriteerit, koettiin hyviksi ja merkityksellisiksi seurojen laadun kehittämisen ja tunnistamisen kannalta. Tähtiseura-ohjelman haasteena tuli esiin sen vaativuus. Verrattuna aiempaan urheilun yhteiseen laatuohjelmaan, Sinettiseura-ohjelmaan, vaatimustasoa laatumerkille nostettiin erityisesti seuran johtamisen osalta. Kriteeristön laajentumisen lisäksi seuroissa koettiin haasteita organisoida ja löytää aikaa kehitystyöhön.

- Arviointi on tuottanut tietoa ohjelman jatkokehittämiselle niin seurojen, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen näkökulmasta kuin itse ohjelman kehittämiseen. Ohjelma ja sen työkalut mahdollistavat myös kevyemmän osallistumisen seuroille. Tätä haluamme jatkossa konseptoida ja viestiä paremmin. Tunnistamme myös sen, että toiminnan kehittäminen ja laatu vaativat työtä, mutta juuri tämän työn tuloksena seurat kehittyvät. Oikea vaatimustaso löytyy tietoa ja kokemuksia yhdistämällä. Tärkeimpänä onnistumisena koemme erinomaisen yhteistyön lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa, toteaa Olympiakomitean seuratiimin asiantuntija Anna Kirjavainen


Voimistelussa eniten Tähtiseuroja

Kaikista urheilun lajiliitoista voimistelusta löytyy tällä hetkellä eniten Tähtiseura-laatukriteerit täyttäviä seuroja. Voimistelussa on 95 Tähtiseuraa ja seuroilla on yhteensä 144 Tähtimerkkiä eli Olympiakomitean myöntämää laatutunnusta.

KIHUn arvion mukaan voimistelussa 74 prosenttia seuroista ovat potentiaalisia Tähtiseuroja, kun seuroja arvioidaan niiden koon mukaan.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma urheiluseuroille. Tähtiseura-ohjelmassa seurat voivat kehittää toimintaansa kolmella eri osa-alueella: lasten ja nuorten, aikuisten, sekä huippu-urheilun seuratoiminnan alueilla. Laadun kehittäminen ja arviointi tapahtuu neljässä teemassa: urheilutoiminta, johtaminen ja hallinto, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Seuran kehittämisen tueksi ohjelma tarjoaa erilaisia työkaluja ja sähköisen verkkopalvelun. Ohjelmaan osallistuvilla seuroilla on mahdollisuus osallistua auditointiin ja tavoitella Tähtimerkkiä, joka on tunnus laadukkaasta seuratoiminnasta. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana yli 500 Tähtiseuraa 42 eri lajissa.

 

Linkki arviointiin:
Tähtiseuraohjelman arviointi: Starttivaihe 2017-2019. Pusa, S., Aarresola O. ja Vihinen T. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2020. ISBN 978-952-7290-15-6, ISSN 2489-8317.

 

uutislähde: KIHUn tiedote