PÄIVITETTY 17.6.: Seuratoiminnan ohjeistus koronatilanteessa 1.6. alkaen

17.6.2020 |

Päivitetty 17.6.2020 liiton suositus etteivät lapset osallistu kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2020 aikana.

Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaa 

(julkaistu 17.6.2020)

Voimisteluliitto noudattaa valtion matkustukseen liittyviä linjauksia ja ohjeita sekä matkustusrajoituksia. Ajankohtaiset matkustusrajoitukset maittain löydät täältä. Tällä hetkellä voimassa oleva sositus on välttää tarpeetonta matkustusta (vapaa-ajan matkoja), poikkeuksena Viro, Norja, Tanska, Islanti, Latvia ja Liettua. 

Voimisteluliiton hallitus on hyväksynyt alla olevan linjauksen kokouksessaan 16.6.2020.
Liitto suosittelee vahvasti, ettei lapset osallistu kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2020 aikana. Voimisteluliitto ei tule lähettämään lapsia ulkomaille kilpailuihin kuluvan vuoden aikana.

Nuorten ja aikuisten osalta liitto ei suosittele ulkomailla kilpailua. Poikkeuksena ovat arvokilpailut sekä Tokion Olympialaisten karsintoihin valmistavat ja liittyvät kilpailut. Voimisteluliitto aloittaa matkajärjestelyt vasta siinä vaiheessa kun ko. maahan on molemmilta mailta matkustuslupa.
 
Voimisteluliitto varautuu järjestämään syksyn ensimmäiset arvokilpailuihin liittyvät karsintakilpailut aikaisintaan 26.9.2020. 

Tarkennuksena aiemmin annettuihin ohjeisiin seurojen 1.6. alkaneista tunneista

(julkaistu 5.6.2020)

Tarkennus Voimisteluliiton 20.5. julkaisemiin ohjeistuksiin kosken 1.6. alkanutta seuratoimintaa. Seuroissa on mahdollista järjestää harjoituksia myös yli 50 osallistujalle. Voimisteluliitto sitoutuu Olympiakomitean kirjaamiin yhteisiin linjauksiin 


Seuroissa on mahdollista järjestää harjoituksia myös yli 50 osallistujalle (esimerkiksi puistojumpat), kun turvaväleistä (n.2m) huolehditaan ja alue on riittävän suuri, jotta väljyys on mahdollista toteuttaa.


Ohjaajan/valmentajan tehtävänä on huolehtia etäisyyksistä ja rajata tarvittaessa osallistujia. Ohjaajia tai muita seuran henkilöitä ohjaajan lisäksi on hyvä olla vähintään kaksi (2) paikalla. Tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla on aina arvioida voiko tilaisuuden järjestää niin, että nämä viranomaisten antamat linjaukset, ohjeet ja määräykset toteutuvat. 

Voimisteluliiton tarkennettu ohjeistus perustuu Avin linjaukseen:

2. Millä ehdoilla on sallittua järjestää yleisötilaisuus, jossa on 51-500 henkilöä?
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on 1.6. alkaen mahdollista erityisjärjestelyin järjestää enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Erityisjärjestelyt tarkoittavat sitä, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty.

Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 51-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä ja julkisten tilojen käytössä. 


Seuratoiminnan ohjeet 1.6. alkaen

(julkaistu 20.5.2020)

Voimisteluliitto on ollut mukana rakentamassa liikunnan ja urheilun yhteisiä linjauksia. Sitoudumme Olympiakomitean kirjaamiin yhteisiin linjauksiin ja suosittelemme kaikkien jäsenseurojemme rakentavan toimintaansa näiden pohjalta.  

 

 

Uusissa ohjeistuksissa lajinomaisen harjoittelun käynnistäminen on mahdollista ulko- ja sisäliikuntapaikoilla 1.6.2020 alkaen. Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. 

Harjoituksissa tulisi pitää 1-2 metrin turvavälit kaikessa mahdollisessa, kontaktia vain niissä harjoituksen osissa, missä se on välttämätöntä.

 

THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamassa ohjeessa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ohjeistetaan lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavista asioista: 

• Leirille voi osallistua vain oireettomana.  

• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.  

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. 

• Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).  

• Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.