Laadukas ja vastuullinen seuratoiminta kulkevat käsi kädessä

11.5.2020 |

Vastuullisuustyö on tärkeä osa jokaisen voimisteluseuran ja voimistelutoimijan toimintaa. Se ohjaa koko voimistelukenttää kohti laadukasta, yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa. Jokaisella on oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Voimistelun vastuullisuusohjelma ja Voimisteluliiton kevätkokouksessa päätettävät eettiset periaatteet on tehty tätä todellisuutta luomaan. 

Vastuullisuustyö on koko urheilun yhteinen asia, ja vastuullisuuteen liittyvät asiat tulee huomioida sekä liiton että seurojen hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin myös päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä. Nyky-yhteiskunnassa laadukas ja vastuullinen seuratoiminta kulkevat käsikädessä. 

 

Yhteinen urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Olympiakomitean johdolla tehty urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma, samoin kuin voimistelun vastuullisuusohjelma, jakautuvat viiteen painopisteeseen: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Urheilun yhteisen vastuullisuusohjelman mukaisesti sitoudumme siihen, että toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Voimistelun tehtävänä on tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia eikä yksikään saa kokea kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus voimistella. Jokainen on tervetullut mukaan toimintaamme ja on omana yksilönä arvokas. Toimimme ympäristön ja kestävän kehityksen mukaisesti myös tulevat sukupolvet huomioiden. Urheilemme antidoping-sääntöjen mukaisesti reilusti ja puhtaasti

 

Tahtotilaa vastuullisen urheilun eteen tehtävään työhön löytyy suomalaisesta urheiluyhteisöstä. Väestöliiton kanssa yhteistyössä perustettu Et ole yksin ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n ILMO-palvelu ovat keskeisiä kanavia, joihin olla yhteydessä epäasiallisesta käytöksestä urheilussa. Mutta seurat ovat avainasemassa vastuullisuusohjelman toteutumisessa.

 

Työkaluja seurojan vastuullisuutyöhön

Urheilun yhteinen vastuullisuusohjelma on luotu antamaan raamit ja pelisäännöt, joista liittokohtaisesti on räätälöity tarkempia työkaluja ja ohjeita oman lajin tarpeisiin. Vastaavasti yhteisestä vastuullisuusohjelmaa edistämään luodut Voimisteluliiton työkalut ja mallit ovat käytettävissä voimisteluseurojen vastuullisuustyössä.

Vastuullisuustyössä pääsee jo pitkälle, jos seuran toiminnassa on huomioitu yhteisessä vastuullisuusohjelmassa viiden teeman alle mainitut muutamat toimenpiteet.

Monessa seurassa vastuullisuustyö on jo alkanut. Toivon seurojen hyödyntävän omaa vastuullisuusohjelmaa suunnitellessaan jo olemassa olevaa materiaalia, joista voi poimia oman seuran näkökulmiin ja tarpeisiin liittyvää konkretiaa ja työkaluja. Myös Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen Tähtiseuraohjelma kantaa mukanaan vastuullisuusohjelmaa. Vain yhdessä voimme muuttaa urheilussa olevia epäkohtia, Olympiakomiteassa vastuullisuustyötä vetänyt päällikkö Elina Laine kannustaa.


Vinkit seuran vastuullisuusohjelman suunnitteluun

1. Tutustu urheilun yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja pohdi: mitkä asiat ovat meidän seurassa jo kunnossa, entä mitkä ovat ne aukot, joihin pitäisi seurassa tulevaisuudessa panostaa. Huolehdi ainakin vastuullisuusohjelman teemojen alla mainitut toimenpiteet kuntoon seurassanne.

2. Tutustu Voimisteluliiton vastuullisuusohjelmaan liittyviin työkaluihin, materiaaleihin ja ohjeistuksiin ja hyödynnä liiton tuki. Voit näistä poimia konkreettisia malleja ja työkaluja seuranne tarpeisiin vastuullisuussuunnitelmaan ja toimenpiteisiin liittyen.

3. Hyväksytä seuran hallituksessa yhteinen vastuullisuusohjelma: ”Tähän sitoudumme seurana”. Seuran sisältä voi rakentaa työparin tai pienen tiimin työstämään toimintasuunnitelmasta konkreettiset toimenpiteet: ”Mitä teemme seuraavaksi?”

4. Vastuullisuus on myös viestintää. Viesti avoimesti seuran nettisivuilla ja jäsenille seuran vastuullisuusohjelmasta. Kerro mihin seurassanne sitoudutaan, mitä vastuullisuusohjelma käytännössä tarkoittaa ja kuka on seurassa yhteyshenkilö vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Avoimesti viestitty vastuullisuusohjelma kertoo seuranne laadusta ja turvallisuudesta.

 

Kirjoitimme voimistelun vastuullisuudesta myös tuoreessa Voimistelu-lehdessä 2/2020. Tutustu aiheeseen Voimistelu-lehden artikkelin, voimistelun vastuullisuusohjelman ja Voimisteluklubista löytyvien työkalujen ja mallien avulla.