Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan

5.5.2020 |

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.


Valtion liikuntaneuvosto on tilannut seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.


Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. Kyselyn vastaamiseen menee arviolta 10-20 minuuttia. Kyselyn vastaajaksi toivomme seuran kokonaisuutta hyvin tuntevan henkilön (pj, tj). Seuranne saattaa saada vastauspyynnön useampaa reittiä, mutta toivomme vain yhtä vastausta seuraa kohden. 

 

Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020.

Linkki kyselyyn on lähetetty seurojen virallisille postinsaajille sekä puheenjohtajille. 

 

Toivomme, että mahdollisimman moni lajiliittomme jäsenseuroista vastaa tähän kyselyyn.  Mikäli lajimme seuroista tulee vastauksia riittävästi, saamme myös lajikohtaisen raportoinnin tuloksista. Myöskään lajikohtaisessa raportoinnissa yksittäisen seuran vastauksia ei voi erottaa.

 

Yhteistyöstä kiittäen,

Minttu Korsberg                                                                                            

pääsihteeri                                                                                       

Valtion liikuntaneuvosto                                                                

 

Kyselyyn liittyvät tiedustelut

Pasi Mäenpää

SmartSport osk.                                                                                                                         

pasi.maenpaa@smartsport.fi     

p. 040 7788 993