Lajikulttuurin juttusarja 2/2020: Toimivaa etävalmennusta poikkeusaikana

22.4.2020 |

 

Korona tuli ja muutti seurojen ja harrastajien arjen. Valmennus siirtyi verkkoon ja muutti muotoaan. Kun lähikonktaktit vaihtuivat etäkohtaamisiksi, tuli tärkeäksi pitää kiinni tehokkaan ja toimivan ryhmävalmentamisen periaatteista.

Motivaation hiipuminen on noussut viime viikkoina esille niin valkkukahvilassa kuin koulutuksissa ja on tärkeää, että asiaan etsitään ratkaisua toiminnan kehittämisestä.

Ota hetki aikaa ja arvioi omaa toimintaasi. Miten seuraavat asiat näkyvät arjessasi?

 

Toiminta on suunniteltua

Vaikka omat ennakkoon tehdyt kausisuunnitelmat muuttuivat, niin kokonaan niitä ei kannata unohtaa. Suunnitelmallisuus toimii tässäkin ajassa ja on tärkeä ohjenuora harjoittelulle. Pidemmän tähtäimen tavoite säilyy ehkä poikkeusajasta huolimatta alkuperäisenä ja nyt vain pitää miettiä uusia tapoja yltää tavoitteeseen. Erityisen tärkeää on seurata harjoittelua, jotta valmentajalla pysyy kirkkaana mielessä, mitä nyt ollaan tehty ja missä vaiheessa harjoittelussa ollaan, kun poikkeusaika päättyy. Pidä yllä harjoituspäiväkirjaa tai muistiota teetetyistä harjoitteista ja toistoista. Ne ovat hyvää analyysidataa, kun palaatte salille ja teette uudenlaista lähtökartoitusta. Jos et ole vielä toteuttanut seurantaa, aloita nyt!

 

Toiminta on säännöllistä

On hyvä suunnitella toiminta säännölliseksi ja salivuorojen sijaan sopia ennakkoon etätreeneistä. Lapsilla ja perheillä on paljon etänä tapahtuvaa toimintaa, ja koneella oleminen on noussut huimasti. Lapsilla tulee olla hetkiä myös vapaaseen olemiseen ja pienillä lapsilla leikkiin. Ruudun takana vietettävä aika on hyvä suunnitella ennakkoon tehokkaaksi kokonaisuudeksi, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Kun toiminta on innostavaa, se motivoi. Vältä kuitenkin ohjeähkyä, sillä tila, jossa koko ajan tehdään erilaisia haasteita ja kotitreenejä, vaikuttaa palautumiseen ja voi johtaa väsymiseen. Ohjeista siis lapsia, miten he treenaavat ja mitä mahdollisuuksia heillä itsellään on käytössä tai valittavissa. Voit ottaa heitä myös mukaan suunnitteluun.  Ja anna palautetta siitä, jotta myös se opettaa ja on motivoivaa sekä merkityksellistä.

 

Myönteinen vahvistaminen

Myönteisen palautteen antaminen on erityisen tärkeää onnistumiselle. Tähän kuuluvat kannustaminen ja toivotusta käytöksestä ja toiminnasta kehuminen (esim. lapset ja nuoret osallistuvat hienosti etäharjoitteluun). Palautetta voit antaa etänä sanallisesti tai sanattomasti. Kerrottu avoin palaute verkkokohtaamisissa tuntuu hyvälle, mutta myös hymiöt ja ruudun kautta välittyvällä lempeällä katsella on paikkansa nyt poikkeusaikana. Miten katsot ruudulla näkyviä lapsia? Eivätkö he olekin kaikki ihania omanlaisinaan harrastajina?

 

Henkilökohtainen palaute

Anna selkeää palautetta ja henkilökohtaisesti. Lapset janoavat huomiota ja tämä auttaa lasta ymmärtämään, mitä he tarkalleen ottaen ovat tehneet hyvin. Olivatko palauttaneet harkkapäiväkirjan ajoissa? Oppineet pitämään jalat yhdessä hypyissä tai olivatko oivaltaneet, mikä on suora linja käsinseisonnassa ja nyt se näkyy puhtautena? Kun lapsi saa henkilökohtaisesti palautetta, voi valmentaja antaa heille onnistumisen tunteita ja sitä kautta lapsi taas jaksaa ponnistella eteenpäin. Hyvin annettu palaute kehittää myös itseluottamusta.

 

Omien tunteiden ja kokemusten kertominen

Kerro omista kokemuksistasi ja tunteista etävalmennuksen arjesta. Jos sinua jännittää pitää etätreenejä, voi se olla voimistelijalle arvokasta kuultavaa. Häntä voi jännittää, mahtuuko hän kotona tekemään pyydetyt liikkeet, pysyykö muu perhe sivussa ja valittaako alakerrassa asuva tömistelystä? Jännityksen ja pelkojen purkaminen auki yhdessä lisää avoimuutta ja luottamusta. Lasten tunteisiin eläytyminen edistää empatiaa, joka on tärkeä sosiaalinen taito.

 

Yhteenveto ja tarkistaminen

Treenin lopussa on hyvä koota treeni yhteen. Mitä tänään tehtiin, missä onnistuttiin ja mitä on jatkossa luvassa? Jos lapset kertovat omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan, on hyvä tarkistaa kuultua: kuulinko oikein, että sinua arveluttaa, miten syksyn kisat sujuvat? Kuullun tarkastamisella varmistamme, että olemme kuulleet asiat oikein, niin kuin lapsi haluaa ne meidän kuulevan ja väärien tulkintojen tekeminen vähenee.

 

Lopuksi…Kun katsoit listaa läpi, niin mitä ajatuksia sinulle nousi? Onko jotain mitä voisit lisätä tai kehittää vai onko etävalmennus löytänyt hyvän tavan toimia ja se näyttää tuottavan myös tulosta? Iloisia ja innokkaita harrastajia ruudun takana ja kodeissa.

 

Tsemppiä etävalmennukseen. Muista osallistua myös Valkkukahvilaan 24.4 klo 11-12 tai 29.4 klo 13-14 tai CoachTools-esittelyyn 28.4 klo 16-17. Niistä voit saada lisää virtaa valmennukseen.

Lisätiedot Liisa Lappalainen @voimistelu.fi

Lähde: Voimisteluliiton koulutusmateriaalia, FRIEND-ohjelma (Paula Barrett), Lasten ja Nuorten hyvä harjoittelu

Kuva: Jasmin Rasinkangas, OVO