OKM:n seuratoiminnan kehittämistuen päätökset julkaistu

21.4.2020 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.


Seuratukea myönnettiin yhteensä 358 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 246 ja jatkoa aiemmalle sai 112 hakemusta. Voimisteluseurojen hankkeista tukea sai 36. Näistä uusia hankkeita on 26 ja jatkohankkeita 8. Yhteensä voimisteluseurat saivat seuratukea 380 000 euroa. Sekä tukea saaneiden voimisteluseurojen määrä että voimisteluseurojen saama euromäärä nousivat hieman viime vuodesta. Kaikille hakijoille toimitetaan päätöskirje toukokuun aikana.


Myönnetyt avustukset 2020.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes seuraa ja arvioi seuratoiminnan kehittämistukikokonaisuutta. Likesin seurannan mukaan edellisellä kierroksella eli vuonna 2019 myönteisen tukipäätöksen sai yli puolet seuratukihakemuksista. Keskimääräinen hanketuki oli 9 370 euroa. Jäsenmäärältään ja vuosimenoiltaan suuret seurat saavat enemmän tukea kuin pienet seurat. Lajeista eniten myönteisiä seuratukipäätöksiä saivat jalkapallo, voimistelu, jääkiekko ja salibandy. Näille lajeille myönnettiin seuratukea yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa. 

Seuratoiminnan kehittämistuki on ministeriön vuosittain jakama avustus, eikä se ole sidoksissa koronatilanteeseen. Mikäli seura joutuu tekemään muutoksia hankkeeseen koronatilanteen vuoksi, on siitä tehtävä selvitys lopullisen hankeselvityksen yhteydessä.

Lisätietoja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja Mari Miettinen, puh. 0295 330 093
hallinnollinen avustaja Päivi Wathen, puh. 0295 330 072

Suomen Voimisteluliitto
seurapalvelupäällikkö Tiina Saulila puh. 040 828 2308 tai e-mail tiina.saulila@voimistelu.fi