Rytmisen vuoden 2021 kilpailut avoimessa haussa

29.4.2020 |

1.4.2020


Rytmisen voimistelun vuoden 2021 Voimisteluliiton alaiset kilpailut ovat avoimessa haussa 1.4.-30.4.2020 Kisanetin kalenterin mukaisesti. Kevään kilpailuiden osalta järjestämisoikeudet myönnetään hakuajan päätyttyä, syksyn 2021 kilpailut myönnetään myöhemmin, kun kansainvälinen kilpailukalenteri on tarkentunut (huomioiden myös koronavirustilanne).


HUOM! Haussa on myös kaksi syksyn 2020 kilpailua.

 

Vuoden 2021 kilpailut löytyvät Kisanetin lisäksi tästä liitteestä.Kilpailut jaetaan seuraavien kriteerien mukaan:

- mahdollista kilpailupäivämäärää hakenut seura 

- järjestysvuorossa muita edellä oleva seura 

- kilpailupaikan soveltuvuus/olosuhde kyseiselle kilpailulle (erityisesti arvokilpailukarsinnat, SM- kilpailut    ja joukkuekilpailut)

- asiantuntijaryhmän arvio (mm. laatu, jolla seura on aiemmin järjestänyt kilpailuja ja hoitanut kilpailun        järjestäjän velvoitteet, kuten kisajärjestäjän palautteiden täyttämisen, järjestettyjen kilpailujen taso,          esim. onko seura järjestänyt aiemmin tai järjestää myös SM – kilpailuja, muiden kilpailujen                        järjestämishistoria, mahdollisuuksien mukaan seuran ilmoittama prioriteettijärjestys useampaa kilpailua    haettaessa)

- viimeiseen hakupäivään mennessä tulleet hakemukset

- Voimisteluliiton lajien yhteiset kriteerit


Järjestämisoikeuksia myönnettäessä pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan kaudelta 2020 peruuntuneet kilpailut.

Lue myös lajien yhteinen uutinen kilpailujen järjestämishausta .

 

Yleisten lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeiden mukaisesti, Voimisteluliiton alaisia kilpailuja voivat järjestää Voimisteluliiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet Voimisteluliiton säännöissä mainitut velvoitteet. Seurojen tulee perehtyä voimistelulajien yleisiin kilpailujen järjestämisohjeisiin, kilpailujen ja Staratapahtumien järjestämismaksuihin sekä rytmisen voimistelun kilpailuohjeisiinkilpailusääntöihin ja tuomarisääntöön hakuvaiheessa sekä varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. 


Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään voimistelijoiden etua ajatellen ja voimistelua sekä voimistelutapahtumien kehittymistä edistäen.  Myös Kisanetin käyttöön kannattaa tutustua etukäteen, jos järjestelmä ei ole tuttu kilpailun järjestäjän näkökulmasta.

 

Hakemuksissa Kisanetiin tulee kuvailla kilpailupaikan soveltuvuus kyseiseen kilpailuun (katon korkeus, harjoitustilojen koko yms.) ja nimetä seuran yhteyshenkilö sekä tuomarivastaava. Tuomarivastaavalla tulee olla kilpailun järjestämisen kannalta olennainen sääntötuntemus (esim. tietää, mitä lomakkeita missäkin luokassa/sarjassa tarvitaan arvostelussa). Tuomarivastaava huolehtii tuomaritoimintaan liittyvistä etukäteisjärjestelyistä ja järjestelyistä kilpailun aikana.

 

Mikäli seura hakee järjestettäväkseen useampaa kilpailua, tulee hakemuksissa priorisoida, mitä kilpailua haetaan ensisijaisesti, mitä toissijaisesti jne. Mikäli samalle kilpailulle on merkitty kaksi vaihtoehtoista päivää tai kaksi vaihtoehtoista viikonloppua, voi seura valita niistä sopivimman salivuoroista riippuen.

 

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Järjestettävistä sarjoista sovitaan lajipäällikön kanssa ennen kutsun julkaisemista.  Seurat voivat myös järjestää omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa suositellaan noudatettavan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailuohjeita. Starat haetaan aina erikseen Staratapahtuman ohjeen mukaisesti. Seurakilpailujen sarjat ja kutsut sekä ajankohta tulee hyväksyttää etukäteen lajipäälliköllä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun avoimessa haussa olevat Voimisteluliiton kilpailut on jaettu.


Kuva: Tapio Ahonen

Kuvassa Finesse joukkue, johon kuuluvat naisten majaoukkueen haastajaryhmään nimetyt Assi Johansson (Elise), Elina Jyrkönen (OVO), Viliina Sipilä (Elise) ja Nelli Snell (Elise) sekä ESVOLIn Saana Heikkilä, SVS Espoon Jenny Hämäläinen ja Elisen Veera Jokinen.