PÄIVITETTY 31.3.: Voimisteluliiton päätökset koronavirus COVID-19 liittyen

31.3.2020 |

Uutista on päivitetty 31.3. vastaamaan hallituksen 30.3. julkaisemaa päätöstä jatkaa poikkeusoloja kuukaudella aina 13.5. saakka. 

 

Päivitys 31.3. Voimisteluliiton linjauksien kestoon 

Voimisteluliiton aikaisemmin julkaisemia linjauksia voimistelutoimintaan koronavirustilanteesta johtuvana poikkeusaikana on jatkettu Suomen hallituksen ma 30.3. julkaiseman tiedon mukaisesti kuukaudella eteenpäin aina 13.5. saakka. 

Näin ollen seurojen voimistelutoiminnan suositellaan olevan tauolla ja vaihtoehtoista toimintaa jäsenille jatkettavan aina 13.5. saakka. 

Myös voimistelun kilpailut, tapahtumat ja koulutukset on peruttu 13.5. saakka. Tämä tarkoittaa, että myös kevätkokous tullaan siirtämään. Kevätkokouksen uudesta päivämäärästä tiedotetaan erikseen, kun uusi ajankohta on poikkeustilan jälkeen varmistunut. 

 

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin - julkaistu 17.3.

Voimisteluliitto on 17.3. julkaissut linjaukset seurojen toimintamaksuihin ja täydentänyt näin jo olemassa olevia linjauksiaan ja ohjeistuksiaan koronavirustilanteeseen liittyen. 

Poikkeustilan ajaksi yhteiskunnassa annetut ohjeistukset ja toimenpiteet ovat vaikuttaneet seurojen harjoitusten, kilpailujen ja tapahtumien peruuttamiseen. Katso tämän hetkinen lista peruuntuneista kilpailuista Kisanetistä. 

Voimisteluliitto on koonnut vaihtoehtoja seurojen toimintamaksuihin liittyen. Ne ovat yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisia, ja niitä suositellaan noudatettavaksi, mikäli seuralla ei ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa.

Voimisteluliiton linjaus seuratoiminnan kausimaksujen, valmennusmaksujen ja jäsenmaksujen perimiseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.


Näiden Voimisteluliiton tekemien linjausten lisäksi seuroja suositellaan hyödyntämään Olympiakomitean ja alueellisten liikunta -ja urheilujärjestöjen ohjeita seurajohdolle.

Voimisteluseurat, joilla on työntekijöitä, voivat tutustua poikkeustilanteen ohjeistuksiin työeläkevakuutusyhtiöiden sivuilla: 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma


Vaihtoehtoinen toiminta voimistelussa

Voimisteluseuroilla ja voimistelulla lajina on hyvä mahdollisuus kannustaa kaikkia omaehtoiseen liikkumiseen poikkeustilanteessa. Voimisteluliitto suosittelee seuroja ideoimaan erilaisia tapoja tarjota jäsenilleen ohjeita omaehtoiseen ja etäohjattuun liikkumiseen (esim. ohjeita jumppaamiseen kotona, korvaavia ulkoliikuntaohjeita, kauden mahdollista jatkamista, puistojumppien aloitusta, kun lupa tulee Suomen hallitukselta). Valmennusryhmien osalta Voimisteluliitto suosittaa seuroja tarjoamaan etävalmennusta. 

Teosto ja Gramex ovat tarkentaneet ohjeistuksiaan koronatilanteen takia. Poikkeustilan vuoksi voimisteluseurat voivat hyödyntää musiikkia striimauksissaan kokoontumisrajoituksen aikana, lisätietoa Olympiakomitean sivuilla.

Katso myös Voimisteluliiton ohjeet striimauksiin poikkeusaikana. 

 

Päivitetyt Voimisteluliiton linjaukset ma 16.3. 

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa maanantaina 16.3. hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4. saakka.

Näiden linjausten mukaisesti Voimisteluliitto täydentää torstaina 12.3. antamiaan ja voimassa olevia linjauksia ja ohjeistuksia seuraavasti: 

Voimisteluliiton kevätkokous ja kevätkokouspäivän ohjelma lauantailta 21.3. siirretään. Kevätkokous järjestetään la 25.4. Kuopiossa.

Lisäksi jo viime viikolla linjattujen peruuntuneiden tapahtumien, kilpailujen ja leirien lisäksi Voimisteluliiton kaikki koulutukset perutaan 14.4. saakka ja tutor-hankkeen tapaamiset siirretään aikaisintaan loppukevääseen.

Maaliskuun loppuun sovittu Harrastetoimijoiden HAR-verkoston tapaaminen siirtyy syksylle. Ilmoitamme uudesta ajankohdasta lisää myöhemmin.

Suomen hallituksen linjaus sulkee myös koulut ja muut oppilaitokset sekä pitkälti kulttuurin ja urheilun tilat, kuten museot, teatterit, kirjastot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat sekä järjestöjen kokoontumistilat. Hallitus suosittelee myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Hallituksen linjauksen mukaisesti Voimisteluliitto suosittelee ohjatun voimistelutoiminnan laittamista tauolle 14.4. saakka. Seurojen suositellaan mahdollisuuksien mukaan tarjoavan jäsenistölleen palveluita ja arkiliikunnan mahdollisuuksia internetiä ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.

 

Voimisteluliitto lähettää tämän viikon aikana seuroille yhteisen viestin, jossa vastataan seuroilta tulleisiin kysymyksiin ja tiedotetaan lisää seuratoimintaa tukevista yhteisistä linjauksista. 

 

Avoin keskustelutilaisuus koronaviruksesta voimisteluseuroille

Voimisteluliitto järjestää tiistaina 17.3. klo 17.00 alkaen Zoom-etäyhteydellä avoimen keskustelu- ja kyselytilaisuuden voimisteluseurojen hallituksille, työntekijöille ja muille seurojen yhteyshenkilöille. Tilaisuudessa voit kysyä liiton koronaviruslinjauksista, sparrata tai hakea vertaistukea sekä jakaa hyviä toimintamalleja.

Kysymyksiin on vastaamassa Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso ja talouspäällikkö Sanna Heikkilä ja hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vikkula. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Osallistumaan pääset tämän linkin kautta.

 

Olympiakomitean HelpDesk

Olympiakomitean palvelu HelpDesk vastaa järjestötoiminnassa esille tuleviin kysymyksiin, joita ei itse osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Olympiakomitean palveluksessa on mm. lakimies, joten voimisteluseurat voivat kysyä myös koronaviruslinjauksiin liittyviä kysymyksiä Olympiakomitean HelpDeskin kautta.

Ota yhteyttä kysymyksiesi kanssa HelpDesk -yhteydenottopyyntölomakkeen kautta, jonka jälkeen sinuun ollaan yhteydessä. 

 

Voimassa olevat Voimisteluliiton linjaukset to 12.3.

Suomen hallitus linjasi torstaina 12.3. koronaviruksen hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet. Hallituksen linjausten mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet, myös voimistelukilpailut ja -tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Kaikki voimistelun kilpailut, tapahtumat ja leirit on peruttu pääsiäiseen (14.4.2020) saakka. Voimisteluliitto seuraa ja arvioi tilannetta ja viranomaistiedotusta säännöllisesti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seuroille ja voimistelu.fi sivustolla välittömästi.

Niissä lajeissa, joissa kansainvälisiä arvokilpailuja ei ole peruttu tai siirretty, voidaan arvokilpailujen karsintakilpailut järjestää pienimuotoisesti ilman yleisöä. Lajipäällikkö tiedottaa asiasta tarkemmin. 

Liiton sääntömääräinen Kevätkokous sekä kevätkokouspäivän koulutukset ja työpajat pidetään normaalisti Kuopiossa (pieni osallistujamäärä). Maaliskuun lopusta Harrastetoimijoiden verkoston tapaaminen siirtyy, uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koronavirustilanteen vaikuttaessa kilpailu- ja tapahtumajärjestelyihin Voimisteluliitto linjaa seuraavaa:

  • Lisenssimaksuja kuluvalta lisenssikaudelta ei palauteta.
  • Mikäli kilpailua on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan perumisen sijaan, on se suositeltavaa. Siirto koordinoidaan lajipäällikön tai tapahtumavastaavan kanssa.
  • Peruuntuneiden kilpailujen ja tapahtumien osalta noudatetaan kilpailukutsuissa mainittuja peruutusehtoja. Jo maksetuilla osallistumis- ja ilmoittautumismaksuilla katetaan järjestävälle taholle peruutuksesta aiheutuvia kuluja, mutta mikäli kuluja ei ole syntynyt, suositellaan jo maksettujen osallistumis- ja ilmoittautumismaksujen palautusta.

 

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille, siksi myös Voimisteluliitto ohjeistaa urheilijat, valmentajat ja tuomarit välttämään matkustamista.

Harjoitustoiminnan osalta kukin seura tekee omat päätöksensä kokonaistilanteensa huomioon ottaen. Voimisteluliiton suositus on noudattaa viranomaissuosituksia.

Voimisteluliiton koulutukset pyörivät mahdollisuuksien mukaan kevään aikana normaalisti, sillä osallistujamäärät ovat pieniä. Osaa koulutuksista pyritään järjestämään etäosallistumisen kautta.

Kaikkia riskiryhmiin kuuluvia lapsia, nuoria ja aikuisia kehotetaan välttämään harrastunneille, treeneihin ja tilaisuuksiin osallistumista. Lasten ja nuorten osalta huoltajilla on oikeus tehdä omia päätöksiä lapsen osallistumisesta treeneihin, myös kilpailu- ja valmennuspuolella.

Voimistelun kilpailuihin, tapahtumiin, harjoituksiin ja koulutuksiin ei suositella osallistuttavan, mikäli henkilöllä on minkäänlaisia sairastumisen oireita. Jäämällä kotiin ehkäiset mahdolliset tartunnat parhaiten.

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä osoitteessa www.thl.fi 

 

Voimisteluliitto tiedottaa ja päivittää muista mahdollisista linjauksista, toimenpiteistä ja muutoksista voimistelutoiminnan ja tapahtumien osalta tähän uutiseen.  

Voimisteluliiton henkilökunta auttaa seuroja selvittämään koronavirustilanteeseen liittyviä asioita. Yhteystiedot Voimisteluliiton toimihenkilöihin.

 

EDIT: Päivitetty 31.3. 21:23 uutiseen poikkeusolojen jatkuminen hallituksen linjauksen mukaisesti 13.5. saakka.

EDIT: Päivitetty 26.3. 18:02 linkit työeläkevakuutusyhtiöiden sivuille ja linkki Voimisteluliiton striimausohjeisiin. 

EDIT: Täydennetty 17.3. klo 14:59 Voimisteluliiton linjaukset seurojen toimintamaksuihin koronavirustilanteeseen liittyen. 

EDIT: Lisätty ma 16.3. klo 18:20 päivitetyt linjaukset ja ohjeistukset Suomen hallituksen tiedotustilaisuudessa julkaisemaan poikkeustilaan pohjautuen. 

EDIT: Alkuperäistä to 12.3. klo 15:13 julkaistua uutista päivitetty tarkennetuilla linjauksilla 12.3. klo 20:49