Strategian juttusarja 2/3: Visio ja strategiset valinnat

19.2.2020 |

Seuratoiminnan vastuullisuuden vuosikellon teemana on helmikuussa toiminnan arvot ja strategia. Aihetta käydään läpi kolmiosaisessa juttusarjassa. Tässä toisessa osassa käydään läpi seuran visiota ja strategian laadintaa. Lopusta löydät vinkkejä ja työkaluja.


Suunta strategialle

Mission ja arvojen ohella visio on yksi strategian peruspalikoista. Visio on näkemys tulevaisuuden tavoite- tai tahtotilasta. Mitä haluamme saavuttaa? Mikä on unelmamme? Vision tulisi olla innostava ja haluttava, niin että seurassa toimivilla on tahto sitoutua tähän. Kun visio on selvillä, luodaan keinot vision saavuttamiseen eli strategia.

 

Strategiaa tarvitaan kolmesta eri syystä:

1.      Olemme jatkuvasti muutoksessa

2.      Olemme aina kilpailutilanteessa

3.      Resurssimme ovat aina rajalliset

(Petri Toikkanen, Osana yhteistä ratkaisua Oy)

 

Vaikeinta on valita mitä ei tehdä

Koska organisaatioiden resurssit ovat aina rajalliset, kaikkea ei voi tehdä. Tai ainakaan niin, että niissä voisi menestyä ja toiminta olisi kannattavaa. Tämän vuoksi valintoja on uskallettava tehdä toiminnan, palveluiden tai painopisteiden suhteen.

Ymmärrys toimintaympäristöstä, kilpailijoista ja muutosvoimista auttaa voittavaa strategiaa suunniteltaessa. Nykypäivänä seuroilta edellytetään yhä enemmän profiloitumista eli toiminnan kirkastamista halutun tavoitetilan mukaisesti. ”Kaikille kaikkea” -ajattelu ei enää toimi kuin ehkä vain tilanteessa, jossa seura olisi ainut toimija alueella ja pystyisi itse vaikuttamaan toimintaympäristöön. Harva seura kuitenkaan on tällaisessa tilanteessa. Paikkakunnalla saattaa usein olla jo useita voimisteluseuroja. Seurojen on hyvä pystyä toiminnallaan erottautua toisistaan ja myös kohderyhmät tulee olla selkeästi mietittynä.

Apuna profiloitumiseen voi hyödyntää strategiakanvas -työkalua. Tämän avulla voi hahmottaa erottautumistekijöitä kilpailijoista ja löytää seuraan omaleimaisuutta. Mitä voitte toiminnassanne lisätä tai mitä uutta voitte luoda? Entä mitä kannattaisi toiminnasta vähentää tai jopa kokonaan poistaa?

Strategian laadinnassa apuna voi hyödyntää yhdistysten Näe, koe, tee -strategiaopasta. Pienemmissä yhdistyksissä strategiaan kirjattavat asiat voidaan tuoda esille seuran toimintalinjassa. Strategia on tehty tyypillisesti noin 3-5 vuodeksi kerrallaan, mutta aikajännettä kannattaa pohtia toiminnan ja ympäristön mukaan.

Onnistunut strategian laatiminen vaatii aikaa ja osallistamista. Strategian ei tulisi olla vain seuran hallituksen näkemys (tai varsinkaan pienen porukan pakkopulla), vaan siihen tulee osallistaa ja sitouttaa seuran jäsenistö ja mahdollisesti myös sidosryhmät. Ota siis jäsenet mukaan suunnitteluun, kuuntele ja keskustele sekä viesti avoimesti.

Vaikeinta ei ole strategian laatiminen, vaan miten se eletään todeksi jokapäiväisessä arjessa. Tästä lisää seuraavassa juttusarjan osassa.

 

Työkaluvinkit:

Strategiakanvas (strategy canvas)

Näe, koe, tee -strategiaopas (Heikkala, Krook, Pekkarinen)

Seuratoiminnan tulevaisuus -työkirja (Olympiakomitea)

 

Julkaisemme helmikuussa kolmiosaisen juttusarjan seurojen strategiatyön avuksi. Ensimmäisessä osassa käsittelimme seuran arvoja ja nykytilaa. Viimeisessä osassa pohdimme sitä, miten strategia toteutetaan ja eletään todeksi.

 

ps. Olethan huomannut, että voimistelun tulevaisuus tehdään nyt – osallistu verkkodialogiin ja vaikuta!