Tukea vastuullisen valmennuskulttuurin ja kouluyhteistyön kehittämiseen

14.2.2020 |

Tuki vastuullisen valmennuskulttuurin ja siihen liittyvän osaamisen edistämiseen

Voimisteluliitto jakaa seuratukea vastuullisen valmennuskulttuurin ja siihen liittyvän osaamisen edistämiseksi. Kehittämistuen tavoitteena on positiivisen valmennusilmapiirin ja valmentajien/ohjaajien vuorovaikutustaitojen kehittäminen, Terve Voimistelija - ohjelman osalta rasitusvammojen ennaltaehkäiseminen ja urheilijan hyvinvoinnin edistäminen sekä valmentajien/ohjaajien osaamisen lisääminen. 

Tukea myönnetään esimerkiksi erilaisten koulutusten järjestämiseen. Tärkeää on hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa hakijan toimintaan sekä hankkeen vaikuttavuus seuran valmennuskulttuurin muutoksessa. Hanke on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä paikallisen urheiluakatemian, muun paikallisen toimijan tai useamman seuran kanssa. 

Lue lisää vastuullisen valmennuskulttuurin seuratuesta ja hae!

 

Tuki kouluyhteistyön kehittämiseen

Kouluyhteistyön kehittämistuki on tarkoitettu voimisteluseurojen ja lähikoulujen sekä varhaiskasvatusyksiköiden pitkäjänteisen yhteistyön käynnistämiseen sekä kehittämiseen. Tuki on osa voimisteluolosuhteiden kehittämistyötä, ja sen avulla tuetaan hankintoja, joiden avulla pystytään edistämään voimistelunopetusta kouluissa tai varhaiskasvatusyksiköissä sekä voimisteluseurojen mahdollisuuksia tarjota lähiliikuntaa laadukkaissa olosuhteissa. 

Kouluyhteistyön kehittämistukea myönnetään sellaisten välineiden ja telineiden hankintaan, joita pystytään hyödyntämään sekä koulussa tapahtuvassa voimistelunopetuksessa että voimisteluseuran toiminnassa kyseisellä koululla. Tuella hankittavat voimisteluvälineet ja -telineet tulevat voimisteluseuran omistukseen, mutta lähikoulu, jonne välineet sijoitetaan, saa käyttää niitä päivisin voimistelunopetuksessa. 

Lue lisää kouluyhteistyön kehittämistuesta ja hae!