Strategian juttusarja 1/3: Seuran arvot ja nykytila

14.2.2020 |

Seuratoiminnan vastuullisuuden vuosikellon teemana on helmikuussa toiminnan arvot ja strategia. Aihetta käydään läpi kolmiosaisessa juttusarjassa. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi nykytilan arviointi sekä mission ja arvojen merkitys. Lopusta löydät vinkkejä ja työkaluja.


Haloo, kuuleeko vuosi 2020?

Aika ajoin on hyvä pysähtyä arvioimaan seuran nykytilaa. Missä mennään, tai mihin me oikeastaan olimmekaan menossa? Ei kai toiminta ja rakenteet ole jämähtäneet 2000 -luvun alun tienoille, koska sehän oli ihan eilen? Vai oliko? Arki on seuratoiminnassa usein päivästä toiseen tulipalojen sammuttamista ja työt kasaantuvat tietyille avainhenkilöille. Jos toimintaa halutaan kehittää tai monessa tapauksessa edes säilyttää elinvoimaisena ja kannattavana, on seuran pakko pohtia strategisia asioita.

Nykytilan ymmärrys on kaiken lähtökohta. Tulevaa ei voi suunnitella, ilman että tietää missä olemme nyt. Harvemmin suunnistusrastillekaan löytää tuurilla, vaan on tunnistettava tarkka sijainti maastossa. Nykytilan tunnistamiseen toimii erinomaisena apuna Olympiakomitean juuri uudistunut Oman seuran analyysi. Myös paljon käytetty SWOT-analyysi on pätevä työkalu, jos se tehdään huolella. SWOT kannattaa tehdä jokaisesta toiminnan osa-alueesta erikseen ja tästä koota seuran yksi yhteinen SWOT. Lisäksi ero sisäisiin asioihin (vahvuudet ja heikkoudet) on tarpeen erottaa oman toiminnan ulkopuolelta eli toimintaympäristöstä tulevista vaikutuksista (mahdollisuudet ja uhat). Kannattaa tutustua myös laajennetuun SWOT:iin (enhanced SWOT).

Ymmärrystä on hyvä kerryttää myös toimintaympäristöstä. PESTE -analyysi on toimintaympäristön muutosvoimien analyysi, joka herättää strategiseen ajatteluun. Ympäristöä arvioidaan eri tekijöiden kautta: poliittinen (political), taloudellinen (economical), sosiaalinen (social), teknologinen (technological) ja ympäristö (ecological). Joskus myös lainsäädäntö (legal) nostetaan omaksi osioksi (PESTEL-analyysi). Miten nämä asiat vaikuttavat seuranne toimintaan?

Myös erilaiset kyselyt toimivat hyvina taustaselvityksinä strategiaa varten. Voimistelun tulevaisuus 2021-2024 -strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja käynnistimme verkkodialogin, jossa kaikki voimistelusta kiinnostuneet voivat kertoa omat ajatuksena sekä arvioida muiden osallistujien vastausten painoarvoa. 

 

Missio ja arvot – mitä teemme näillä?

Viimeistään nyt on aika kaivaa pöytälaatikosta pölyttynyt toimintalinja- tai strategiapaperinippu esiin. Yhdistystoiminta ei ole liiketoimintaa, jossa eurot ajaisivat eteenpäin. Toimintaa sen sijaan tulisi viitoittaa jäsenten yhteiset intressit ja usko olemassa oloon eli merkitykseen.

Mikä saa seuratoimijat tekemään vapaaehtoistyötä? Minkä vuoksi hallitus kehittää seuran toimintaa? Kyse on merkityksestä. Jokin toiminnassa herättää vahvan merkityksen tunteen, jonka vuoksi ollaan valmiita tekemään töitä. Simon Sinek avaa tätä hyvin kirjassaan Start with why (lukusuositus!). Usein korostamme toiminnassamme MITÄ teemme ja vähän harvemmin, MITEN teemme. Sinekin mukaan kaiken tulisi kuitenkin lähteä siitä, että MIKSI teemme.

Missio on seuran perustehtävä eli olemassa olon tarkoitus ja se asettaa toiminnalle tietyt reunaehdot. Se on usein pysyvä eikä sitä ole tarve muuttaa, ellei toiminnassa tapahdu radikaaleja muutoksia. Missio on kirjattu yhdistyksen perustamisasiakirjoihin – miksi ja mitä varten seura on aikoinaan perustettu?

Arvot ovat seuran kulttuurin perusta

Arvot ovat asioita, joihin uskotaan ja joihin toiminta nojaa. Niiden tulisi ohjata päivittäistä toimintaa ja olla valintoja ohjaavia periaatteita. Miten teidän seuranne arvot näkyvät toiminnassanne? Voisiko ulkopuolinen tunnistaa arvonne pelkästään havainnoimalla toimintaanne? Jos seuranne arvot ovat jääneet sanahelinäksi tai pahimmillaan ette tunnista näitä toiminnastanne, niin arvokeskustelu on paikallaan. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton urheiluseuran dialogikarttaa.

 

Työkaluvinkit:

Oman seuran analyysi (Olympiakomitea)

SWOT -analyysi

PESTE -analyysi 

Dialogikartta seuran arvokeskusteluun (MLL)

 

Julkaisemme helmikuussa kolmiosaisen juttusarjan seurojen strategiatyön avuksi. Seuraavissa osissa käsittelemme visiota ja strategiaa sekä strategian todeksi elämistä.

 

ps. Olethan huomannut, että voimistelun tulevaisuus tehdään nyt osallistu verkkodialogiin ja vaikuta!