Seuran vastuullisuuden vuosikello 2020

22.1.2020 |

Voimisteluliitto on mukana urheiluyhteisön yhteisessä vastuullisuusohjelmassa ja voimistelun vastuullisuusmateriaaleja päivitetään nettisivuillemme kevään 2020 aikana. 

Voimisteluseuran vastuullisuuden vuosikello on luotu seurojen käyttöön ja joka kuukaudelle on valittu teema, johon liittyvää materiaalia tai tietoa jaamme seuroille. Vuosikelloa on hyvä peilata omaan toimintaan ja poimia sieltä ideoita seuranne käyttöön. Nostoja ja materiaaleja jaetaan myös seuratoimijoiden fb-ryhmässä

 

TAMMIKUU - LASTEN VOIMISTELUN LINJAUKSET 

Laadukas lasten voimistelu on osana koko urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa.  

 

Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuetaan lasten kasvua omaan potentiaaliinsa. Toiminta on kuvattu ILO-pyramidissa, jossa korostuu lasten voimistelun tavoitteet: Innostus, Laatu ja Onnistumiset yhdessä. Laadukas voimistelu on jaettu 14 osatekijään, joilla koemme olevan merkitystä lasten kasvatustyössä ja liikunnalliseen elämäntapaan opettamisessa. Tärkeintä on kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu turvallisessa, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tavoitteena, että tämä toteutuu jokaisessa lapsen ja nuoren harjoituksessa.  

 

Laadukkaaseen lasten voimisteluun kuuluu myös vahvasti lasten oikeudet.  

 

Lapsilla on oikeus iloon. Oikeus leikkiä ja pitää hauskaa. Heillä on oikeus onnistua ja kokea voimistelun ja liikunnan riemua.  Jokaiselle on oikeus osallistua toimintaan ja harrastamiseen sekä kilpaurheiluun lapsena, ei pienenä aikuisena. Heillä on oikeus osallistua kehitystasonsa mukaisesti.  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kohdelluksi arvokkaana (urheilumenestyksestä riippumatta). Laadukkaassa lasten voimistelussa lapsilla on oikeus saada vastuuntuntoista ohjausta turvallisilta aikuisilta sekä oikeus menestyä oikein asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Lapsilla on oikeus asettaa myös omia tavoitteita ja saada tukea niiden asettamiseen. Lapsilla on oikeus tehdä oman näköistä toimintaa harrastuksestaan omassa seurassa. Sen tekemiseen tarvitaan kaikkien seurassa toimivien aikuisten ja hallinnon tukea ja positiivista asennetta. 

 

Laadukkaasta lasten voimistelusta on tulossa videoita keväällä 2020, joita voi hyödyntää mm. valmentajien, vanhempien tai seurajohdon kokouksissa esimerkiksi keskustelun avauksina. Lisäksi vastuullisuus teemaa ja siihen liittyvää lasten materiaalia on tulossa seurojen käyttöön. Lisää tietoa löydät täältä. 

 

HELMIKUU - TOIMINNAN ARVOT JA STRATEGIA

(päivittyy helmikuun ajan)

Näe, koe, tee - Yhdistysten strategiaopas (Heikkala, Krook, Pekkarinen)

Oman seuran analyysi -työkalu (Olympiakomitea) 

Seuran hallinto -verkkokoulutus (Olympiakomitea)

Dialogikartta seuran arvokeskusteluun (MLL)

Seuratoiminnan tulevaisuus -työkirja (Olympiakomitea)

Nämä ja paljon muita materiaaleja seuratoiminnan tueksi löytyy Voimisteluklubista (huom. ei vaadi kirjautumista).