Kaarina Karin säätiö tukee ohjaajien ja valmentajien kansainvälistä kouluttautumista

7.1.2020 |

Kaarina Karin säätiö on päättänyt tukea taloudellisesti voimisteluseurojen ohjaajien/valmentajien kansainvälistä kouluttautumista ja muuta osaamisen kehittämistä vuonna 2020. 

Tukea voi hakea sekä ulkomailla järjestettäviin koulutuksiin että kansainvälisen kouluttajan tuomiseen Suomeen. Hakemuksia tullaan arvioimaan mm. koulutusten tarvelähtöisyydellä sekä laajemmalla hyödyntämisellä (esimerkiksi suunnitelma saadun lisäosaamisen jakamisesta seuran sisällä tai useamman seuran kesken). Päätöksessä huomioidaan myös seuran saamat aiemmat avustukset Kaarina Karin säätiöltä tai muut saadut avustukset vastaavaan/samaan tarkoitukseen. 

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella 9.2.2020 mennessä. Avustuksen hakijana tulee olla Voimisteluliiton jäsenseura. Päätökset avustuksista tekee säätiön hallitus. Voimisteluliitto koordinoi sovitusti seura-avustusten hakuprosessin. Lisätiedot kehitysjohtaja Heli Pekkala etunimi.sukunimi@voimistelu.fi

 

Hakulomake


Voimisteluopettaja, lääkäri, professori Kaarina Karilla (1888-1982) oli suuri merkitys suomalaiselle naisliikunnalle ja voimistelulle. Voimistelu oli Kaarina Karin rakkain harrastus ja hänen oma seuransa oli Helsingin Naisvoimistelijat. Erityisen mittavan uran naisliikunnan edistäjänä Kari teki toimien Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton puheenjohtajana peräti 33 vuoden ajan. Puheenjohtajana toimiessaan hän oli perustamassa Kisakallion urheiluopistoa.

 

Kaarina Karin säätiö on perustettu vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on edistää erityisesti naisten liikuntakasvatuksen kehittämistä sekä tukea Kisakalliosäätiön ja sen ylläpitämän Kisakallion Urheiluopiston toimintaa.

Sääntöjen mukaan säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. myöntämällä avustuksia ja tunnustuspalkintoja ansioituneille Voimisteluliiton jäsenyhdistysten ohjaajille ja jäsenille liikuntakasvatuksen opiskelua varten sekä näytösjoukkueiden matkakuluihin.