Lajikulttuurin juttusarja 7/2019: Lapsi, sinä saat olla sä!

18.11.2019 |

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä lapsen oikeuksien sopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Jokaisella lapsella ja meidän voimisteluperheemme jäsenellä on oikeus olla oma itsensä. Hyväksyvä, toista arvostava ja turvallinen valmennuskulttuuri mahdollistaa lasten ja nuorten kasvun täyteen potentiaaliin. Lasten oikeuksien Saan olla minä kampanjassa näytetään, että jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä.

Lasten oikeuksia suojelevat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lait, kuten lastensuojelu- ja rikoslaki. Suomen perustuslaissa sanotaan, että: lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Siksi asia on tärkeää tiedostaa myös seuratasolla.

 

Harrastamisen voima

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa ja juuri harrastusten kautta lapset ja nuoret kehittävät sosiaalisia ja toiminnallisia taitojaan turvallisessa ympäristössä. Harrastuksilla on arvoa, jota emme pysty edes mittamaan. Kaikelle ei voi määrittää hintaa, vaan se pääoma, mikä lapsiin tarttuu seurassa, on todella arvokasta.

Kaikille voimistelua harrastaville turvallinen harrastaminen rakentuu siitä, että me valmentajat, ohjaajat, seuratoimijat ja vanhemmat puutumme syrjintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen sekä uskallamme kyseenalaistaa omat ennakkoluulomme.

Syrjintä on loukkaus lapsen persoonallisuutta ja identiteettiä vastaan eikä kuulu vastuulliseen harrastustoimintaan.

Valmennustilanteissa lasten osallisuutta tulisi lisätä ja sen kautta kehittää lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja harrastusympäristössä. Harjoitusryhmä tarjoaa luontevan ympäristön esim. oman mielipiteen ilmaisemisen, yhteistyötaitojen ja kompromissien tekemisen taitojen oppimiseen. Osallisuudella tarkoitetaan, että kaikki harjoitusryhmän lapset otetaan mukaan toimintaan ja heidän mielipiteitään kuunnellaan.

 

Valmentaja tai ohjaaja – olet arvokas lapselle

Lapsi tarvitsee yhden aikuisen, joka ottaa vastuun ja näkee lapsen. Sinä voit harrastuksen kautta olla lapselle todella merkityksellinen aikuinen. Se, että näet lapsen, tarkoittaa, että menet hänen luokseen, kohtaat ja kuuntelet. Muistat kysellä ja osoitat, että lapsen mielipiteillä on arvoa. Jos sinulla on lupa, voi lasta myös halata – se kertoo, että välität.

 

Mistä sopimuksesta tässä nyt puhutaan?

YK:n lasten oikeuksien sopimus on 30 vuotias lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Sopimuksen tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille – myös voimistelijoille ja muille liikkujille.

 

Sopimuksessa on 54 artiklaa, joista nostamme esiin muutaman lajikulttuurin muutostyöhön liittyen.

* Jokainen alle 18-vuotias on lapsi – huomioithan, että seurojen nuoret ohjaajat ja valmentajat voivat olla vielä lapsia.

 

* Lasten oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle, eikä lasta saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

  HUOM, 19% lisenssiurheilijoistamme oli kuitenkin kokenut vuonna 2018 tehdyssä mittauksessa syrjintää tai suosimista valmentajan toimesta, siksi on tärkeää kiinnittää asiaan huomiota ja tehdä korjaavia toimenpiteitä lajikulttuurin eteen.

 

* Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etua. – Mikä on lapselle parasta?

 

* Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa häntä koskevista asioista.

 HUOM, myös suomalaisessa valmennusosaamisen mallissa korostetaan kuulluksi tulemista.Urheilijalähtöinen valmennus sekä kuulumisen tunne ovat merkittäviä tekijöitä harrastuksen jatkuvuudessa.

 

* Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja välinpitämättömältä kohtelulta. Lasta ei saa satuttaa millään tavalla. kohtaa lapsi lempeästi.

  

Kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä 20.11 – pidetään huolta lapsista.

 

Katso teemaviikosta lisää tietoa täältä!

Saan olla minä kampanjassa näytetään, että jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä. Jokainen on yhtä arvokas eikä ketään saa syrjiä. Ota tästä teemasta myös koppia omassa seurassasi!

 

#saatollasinä #saanollaminä #valmennetaanfiksusti #urheillaanihmiksiksi

 

Tutustu aikaisemmin julkaistuihin Lajikulttuuri-kirjoituksiin:

Lajikulttuurin juttusarja 1/2019: Hurmaava liike vai pelottava temppu?
Lajikulttuurin juttusarja 2/2019: 
Huuto tukahduttaa usein ilon!
Lajikulttuurin juttusarja 3/2019: 
Miksi valmennus väsyttää?
Lajikulttuurin juttusarja 4/2019: 
Puututko kiusaamiseen? 

Lajikulttuurin juttusarja 5/2019: Matkalla muutokseen

Lajikulttuurin juttusarja 6/2019: Voimavarat haltuun – kukaan ei jaksa 24/7

 

Kuva: Milla Vahtila