Syyskokouksen satoa

16.11.2019 |

Helsingissä, Arcadan ammattikorkeakoulussa järjestettiin lauantaina 16.11. Voimisteluliiton sääntömääräinen syyskokous sekä vuosittainen Kilta-päivä ja seuraseminaari. Vuoden 2019 Kiltana palkittiin Kemin Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta. Aamupäivällä tähtiseurojen -työpajat tarjosivat uusia näkökulmia ja osaamisen kehittämistä seuratoimintaan ja iltapäivän seuraseminaarissa huippupuhuja Anssi Tuulenmäki johdatti voimisteluväkeä strategian maailmaan ja haastoi uudenlaiseen, innovatiiviseen ajatteluun. Päivän pääteemana oli kuitenkin koko vuoden voimistelua puhuttanut vastuullisuus.

Päivä Arcadassa päättyi Voimisteluliiton viralliseen syyskokoukseen, jossa läsnä oli 64 äänivaltaista seuraa ja virallista edustajaa, joilla oli käytettävissä yhteensä 146 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Pia Ek.

Syyskokous hyväksyi Voimisteluliiton vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Myös liiton yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt vahvistettiin, ja ne astuvat voimaan 16.11.2019 alkaen. Linkit materiaaleihin löytyvät kokousmateriaaleista.

Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula esitteli syyskokoukselle liiton sääntömuutoksen yleiskeskustelua varten. Liiton sääntöihin tehtävien muutosten lopullisen päätösesityksen hallitus tuo päätettäväksi kevätkokoukseen 2020, jossa myös liiton eettiset ohjeistukset tullaan esittelemään ja käsittelemään. Kevätkokous järjestetään 21.3.2020 Kuopiossa.

Syyskokouksessa valittiin kolme jäsentä liittohallitukseen kolmivuotiskaudella 2020-2022. Ehdolla oli kuusi henkilöä harrasteliikunta ja muu liiton toiminnassa tarvittava asiantuntemuspaikoille ja yksi henkilö joukkuevoimistelun paikalle. Valituiksi tulivat hallituksessa jatkavat Olli-Pekka Lintula ja Eerika Laalo-Häikiö sekä Salla Lintunen (joukkuevoimistelun mandaattipaikka).

Hallituksen jäseninä jatkavat valittujen lisäksi Anna Halonen, Ari Mäkelä, Anu Passi-Rauste, Maarit Petäjämäki, Maria Räisänen, varapuheenjohtajat Teppo Kalaja ja Katja Anoschkin sekä puheenjohtaja Kaisa Vikkula.

Hallitukseen ehdolla olleet henkilöt harrasteliikunta ja muu liiton toiminnassa tarvittavan asiantuntemuspaikoille ja äänimäärät (61 äänestänyttä seuraa):

Mira Keränen 28
Susanna Kuusela 40
Eerika Laalo-Häikiö 44
Olli-Pekka Lintula 68
Jari Tamski 32
Salla Tuomisalo 10

 

Vastuullisuus syyskokouspäivän pääteemana

Syyskokouspäivän pääteemana oli koko vuoden voimistelua puhuttanut vastuullisuus.

Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula ja pääsihteeri Maria Laakso esittelivät seuraseminaarissa urheilun yhteisen vastuullisuusohjelman, jota voimistelu on ollut keskeisessä roolissa tekemässä. Voimistelu haluaa omalta osaltaan huolehtia, että jokaisella on turvallinen olo voimistelussa.

Voimistelun yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti jokaisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus voimistella. Paljon toimenpiteitä voimistelun vastuullisuuden ja lajikulttuurin eteen on jo kuluneen vuoden aikana tehty, mutta työ jatkuu. Vastuullisuus halutaan nostaa voimistelussa vahvuudeksi, jolloin positiivinen ja turvallinen ympäristö nähdään osana seurojen kilpailukykynä.  

Voimistelun vastuullisuuteen liittyviä materiaaleja, toimintaohjeita ja tietoa jaetaan voimisteluseuroille voimistelu.fi sivustoilla materiaalien valmistuessa. Materiaalien tavoitteena on auttaa voimisteluseuroja kehittämään omaa toimintaansa ja lisätä vastuullisuutta voimisteluseurojen arjessa.