Muutoksia trampoliinivoimistelussa

28.8.2019 |

Suomen Voimisteluliiton hallitus on päättänyt lakkauttaa Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmän toiminnan toistaiseksi. Päätös astuu voimaan välittömästi. 

Lajiasiantuntijaryhmän ja liiton toimihenkilöiden välillä on ollut pitkäaikaisia ristiriitoja, eikä yhteistä työskentelyä ole yrityksistä huolimatta saatu toimivaksi. Lajiasiantuntijaryhmä on hallituksen nimeämä lajin asiantuntijaelin, joka toimii liiton toimihenkilöiden asiantuntijatukena. Ryhmä mm. kehittää lajin toimintaa, päättää lajin kotimaisista kilpailuista ja kilpailusäännöistä sekä nimeää valmennustoiminnan asiantuntijaryhmän linjausten mukaan lajin kansainvälisiin arvokisoihin osallistuvat urheilijat.

Voimisteluliitto on myös neuvotellut Tampereen Voimistelijoiden ja lajipäällikön tehtäviä hoitaneen Tomi Vähätalon kanssa. Vähätalo lopettaa trampoliinivoimistelun lajipäällikön tehtävässä elokuun lopussa.

Seurafoorumi lajin kehittämiseksi

Suomen Voimisteluliiton hallitus haluaa kaikki seurat mukaan lajin ja lajikulttuurin kehittämiseen. Tämä on erityisen tärkeää pienissä lajeissa kuten trampoliinivoimistelussa, jossa aktiivisesti kilpailee vain seitsemän seuraa.

- ”Voimisteluliiton toiminnassa on erittäin tärkeää yhdessä luottamushenkilöiden ja lajia harjoittavien seurojen kanssa rakentaa voimistelun lajikulttuuria sellaiseksi, että se palvelee yhdessä asetettuja voimistelun tavoitteita. Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä on tehnyt arvokasta työtä lajinsa eteen, mutta valitettavasti lajin kehittyminen ja eteenpäin vieminen vaati nyt tällaisen päätöksen”, Voimisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vikkula kertoo.

Hallitus päätti kutsua koolle syyskuun aikana pidettävän seurafoorumin eli trampoliiniseurojen puheenjohtajat tai toiminnanjohtajat sekä trampoliinivoimistelun lajivastaavat yhdessä liiton voimistelutoimen johtajan Susanna Porolan ja pääsihteeri Maria Laakson kanssa. Heidän tehtävänään on rakentaa lajikulttuurimuutosta sekä tehdä hallitukselle esitys, miten liiton toimintaohjesäännössä lajiasiantuntijaryhmälle ja lajipäällikölle osoitetut tehtävät sekä tarvittavat päätökset ja niiden toimeenpano hoidetaan väliaikaisesti.

Lajiasiantuntijaryhmän lakkauttaminen on hyvin poikkeuksellinen toimenpide. Lajiasiantuntijaryhmä ei ole liiton säännöissä mainittu toimielin, vaan ryhmän perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu liiton hallituksen toimivaltaan.