Nuori Suomi – arvot hyväksytään mutta toimintaa ei tunneta

28.8.2008 |
Laaja urheilua harrastavien lasten vanhempien ja seuratoimijoiden joukko kiittää kilvan Nuoren Suomen tekevän arvokasta työtä lasten liikunnan kehittämiseksi. Toisaalta pieni, mutta kovaääninen huippu-urheilun parissa toimivien ryhmä on arvostellut Nuoren Suomen estävän lahjakkuuksien kehittymistä huipuiksi. Nuoren Suomen varsinaista toimintaa ei tunneta kunnolla.

Nuori Suomi teetti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitoksella tutkimuksen siitä, millaisia mielikuvia urheiluseuroissa toimivilla on Nuoresta Suomesta. Kalervo Ilmasen, Hannu Itkosen, Pertti Matilaisen ja Marie Raution kyselytutkimukseen "Energinen, sporttinen, ei ylikunnossa" - seuratoimijoiden näkemyksiä Nuoresta Suomesta osallistui tavoitellusta 1000 seuratoimijasta 854. Heistä noin kolmannes oli seurajohtajia, toinen kolmannes vanhempia ja 40 % valmentajia ja ohjaajia. Naisia ja miehiä oli vastaajissa lähes yhtä paljon.

- Vaikka arvopohjamme hyväksyttiin laajasti, ei käytännön toimintamme näyttänyt olevan kovin tunnettua. Nuoreen Suomeen onkin liitetty ideoita, jotka eivät sen toimintaan edes kuulu, Nuoren Suomen seuratoimintayksikön johtaja Pasi Mäenpää kertoo.

Naisten ja yksilölajien mieleen

- Lähes 90 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Nuoren Suomen työ on tärkeää. Selkeä enemmistö piti järjestöä luotettavana, lasten ja nuorten urheilun monipuolisena ja keskeisenä toimijana sekä hyvin näkyvänä, urheiluetiikan yliassistentti Kalervo Ilmanen selvittää.

- Nuoren Suomen sinettiseuroissa toimivien mielikuva järjestöstä on selkeästi parempi kuin ei-sinettiseuroissa toimivien. Naiset arvostivat sen toimintaa enemmän kuin miehet. Viidennes seuratoimijoista on kuitenkin sitä mieltä, että Nuori Suomi rajoittaa liikaa urheiluun kuuluvaa kilpailua ja lahjakkuuksien esiintuloa. Nämä vastaajat olivat enimmäkseen palloilu- ja miesvaltaisten lajien edustajia, Ilmanen jatkaa.

Enemmän liikkujia, enemmän huippuja

- Nuoren Suomen tavoitteena on saada mahdollisimman moni lapsi liikkumaan. Uskomme, että mitä enemmän liikkuvia lapsia on, sitä enemmän löytyy myös lahjakkuuksia, joista voi kehittyä huippu-urheilijoita. Laaja seuratoiminta ei meidän mielestämme ole este hyvälle ja tehokkaalle huippu-urheilulle, Pasi Mäenpää sanoo.

- Voimme olla iloisia myös siitä, että meidät on koettu merkittäviksi urheilukulttuurin muokkaajiksi. Nuori Suomi Sinetti koetaan arvokkaana tunnustuksena seuralle.

Teksti: Minna Kilpeläinen / Vierumäen Mediapaja