Mitä on laadukas lasten voimistelu?

10.6.2019 |

Lasten voimistelun linjaukset

Voimisteluliitolla on ollut aina linjauksia siitä, millaista on laadukas lasten voimistelu seuroissa. Näitä linjauksia on aika ajoin päivitettävä siten, että ne ovat vuoropuhelussa viimeaikaisimpien lasten liikuntaa ja urheilua koskevien asiantuntijatöiden sekä tutkimusten kanssa. Lasten voimistelun linjaukset ovat työvälineitä seuran lasten voimistelusta vastaaville henkilöille sekä lasten ohjaajille ja valmentajille. Nyt laaditut lasten voimistelun linjaukset aukikirjoitetaan konkreettisin esimerkein mm. lasten harrasteohjaajien ja lapsuusvaiheen lajien valmentajien koulutuksiin, jotta ne jalkautuvat osaksi jokaista arkipäivää salilla. Katso tarkemmin aiheesta tästä!

Laadukas lasten voimistelu

Liikunnasta ja voimistelusta innostunut lapsi on jokaisen ohjaajan ja valmentajan unelma. Itse asiassa valmentajalla ja ohjaajalla on merkittävä rooli tämän innostuksen sytyttämisessä siitä hetkestä saakka kun lapsi astuu ensimmäistä kertaa sisälle voimistelun maailmaan.   

Voimisteleva  lapsi omaksuu seurasta urheilullisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä saa kipinän monipuoliseen, riittävään ja omaehtoiseen liikuntaan. Valtaosa lapsen liikuntasuosituksesta koostuukiin juuri monipuolisesta ja omaehtoisesta liikunnasta ja urheilusta. Ohjattu laadukas harjoittelu ja kilpailu tukevat lapsen sekä liikkujaksi, että urheilijaksi kasvua.

Laadukkaassa lasten voimistelussa voimistelija on aina keskiössä. Valmentaja ja ohjaaja suunnittelee harjoitukset siten, että ne tukevat lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. Voimistelusaleilla lapsi kokee innostumisen liikuntaan, saa laadukasta ohjausta ja valmennusta sekä kokee onnistumisia yhdessä ryhmänsä kanssa. 

Ilo voimistella yhdessä!

Mikäli haluat kuvasta julisteen voimistelutilaasi, ota yhteyttä sähköpostilla Satu Åkerlundiin. (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi)

Laadukas lasten voimistelu on tehty seuraavien asiantuntijatöiden ja tutkimusten pohjalta:
LIITU-tutkimukset 2016 ja 2018
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 (OKM)
Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö 2014- Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä
Urheilijan polun lapsuusvaiheen asiantuntijatyö 2012
Meidän seurassa juliste 2013 (Voimisteluliitto)
Unicefin lapsen oikeuksien sopimus (LOS)