Seurojen TOP5 kehitystarpeet

5.6.2019 |

Kevään 2019 aikana Voimisteluliiton Seuratoiminta 2.0 -kiertue rantautui kymmenelle paikkakunnalle. Työpajoihin osallistui yli 50 seuraa ja lähes 140 seuratoimijaa. Työpajoissa vietiin seuran kehittämistä seuraavalle tasolle toimintaympäristön mahdollisuuksien tunnistamisen sekä palvelumuotoilun ja kilpailija-analyysin avulla. Lisäksi tutustuttiin uuteen jäsendataa hyödyntävään karttasovellukseen, Spottiin, jonka Voimisteluliitto on saanut tänä keväänä käyttöönsä. Nyt Spotin pilottivuonna 15 seuraa saa omat tunnuksensa Spottiin. Jatkossa Spotin käyttöä laajennetaan seurojen keskuudessa entisestään.

Seurat kertoivat olevansa tällä hetkellä melko tyytyväisiä liiton palveluihin (ka 3,47). Suurimmat kehitystoiveet liiton suuntaan liittyivät sähköisiin järjestelmiin, koulutusten sijaintiin ja markkinointiapuun. Upouusi Voimisteluklubi kokoaa jatkossa yhden osoitteen alle kaikki seuratoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät materiaalit. Sivustoa päivitetään parhaillaan, mutta sivustoon voi käydä jo tutustumassa. Jatkossa sivuston kautta voi suoraan myös lähettää liitolle tiedon, mikäli esimerkiksi joku tarvitsemasi materiaali uupuu.

Elinvoimaisina seuroina näyttäytyivät työpajoissa sellaiset toimijat, jotka olivat rohkeasti uskaltaneet profiloida toimintaansa sekä tehdä selkeitä strategisia valintoja. Erottautuminen ja toiminnan kohdentaminen on voi olla yksi merkittävä kilpailutekijä tulevaisuudessa. Toisaalta taas oli hienoa huomata, että voimisteluseuroissa ymmärretään yhteistyön mahdollisuudet ja merkitys. Seurojen on syytä tarkastella jatkossa toimintaansa ja strategiaansa tarkemmin. Miksi juuri teidän seura on olemassa? Mikä luo teille omaleimaisuuden? Mitä sellaista osaatte, mitä kukaan muu ei osaa?

Tulossa monipuolisia kehittämistoimenpiteitä

Kiertueeseen osallistuneet seurat saivat ilmoittautua halukkaiksi osallistua seurakohtaiseen jatkokehittämisprosessiin. Yli 30 seuraa oli kiinnostunut kehittämään toimintaansa eteenpäin. Tämä kertoo voimisteluseurojen kehittymishalusta ja toisaalta siitä, että ymmärretään toiminnan kehittämisen olevan välttämätöntä seuran elinvoimaisuuden kannalta. Jatkokehitysprosessista kiinnostuneista seuroista on valittu hallituksen Tulevaisuuden seura -työryhmän kanssa kuusi seuraa seurakohtaiseen kehittämiseen. Muiden seurojen kanssa jatketaan myös erilaisin kehittämistoimenpitein, joita teemoitetaan seuroilta esiin nousseiden kehitystarpeiden tiimoilta.

Kehitystarpeiksi nousivat seuraavat teemat:

  • Markkinointi (mm. brändäys, profiloituminen)
  • Strategiatyö ja -osaaminen
  • Olosuhteet 
  • Rekrytointi
  • Johtaminen ja organisaation kehittäminen

 

Lisäksi haasteina nousi työnjako seuroissa, organisoituminen, vapaaehtoisten sitouttaminen, talousosaaminen ja aikuisliikunnan kehittäminen.

Kehittämistoimenpiteitä on tulossa muun muassa webinaarien, seminaarien, työpajojen ja seurakummikäyntien muodossa. Useat tilaisuudet ovat avoimia tilaisuuksia eli myös niillä seuroilla, jotka eivät kevään kiertueeseen osallistuneet, on mahdollisuus osallistua näihin. 

Kuvassa tunnelmia Turun työpajasta.