Lajikulttuurin juttusarja 4/2019: Puututko kiusaamiseen?

28.5.2019 |

Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely sekä syrjintä eivät kuulu voimisteluun. Seuroissa jokaisen harrastajan tulee voida kokea olevansa osa yhteisöä ja tulevansa arvostetuksi sellaisenaan kuin on. Ketään ei saa syrjiä minkään ominaisuuden vuoksi ja sitä tukee niin tasa-arvolaki kuin YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lisäksi voimisteluseurojen toimintaa säätelee erilaiset urheilun pelisäännöt sekä toimintaohjeet ja rikoslaki.

Seurojen arjessa yhdenvertaisuutta voidaan edistää mahdollistamalla erilaiset tavat harrastaa ja olla mukana seuran toiminnassa. Kaikessa toiminnassa tulisi seurojen kunnioittaa jäseniään ja hyväksyä ihmisten erilaisuus. Lisäksi lasten ja nuorten valmentajien tulee ymmärtää esimerkkiroolinsa ja vastuunsa toiminnan laadusta.

Kiusaamista on monenlaista

Voimistelusaleilla on ollut kiusaamista. Se voi olla suoraa ja näkyvää tai epäsuoraa ja vaikeasti havaittavaa, miltei näkymätöntä. ” Sosiaalinen media on pahin, haukutaan ja arvostellaan toisten suorituksia.”

Sanallinen kiusaaminen näkyy ilkeilynä ja pilkantekemisenä ja kiusaamiseen voi liittyä myös uhkailua, ryhmästä syrjimistä, naureskelua tai ilveilyä. Vähättelyä, piikittelyä ja pahan puhumista sekä juorujen levittämistä, suosimista ja syrjimistä tapahtuu toisinaan niin voimistelijoiden kuin valmentajien keskuudessa.

Fyysinen kiusaaminen voi lievimmillään olla tönimistä ja sitä sekä tuuppimista ja nipistelyä näkyy myös tutkimuksen mukaan harmillisesti pienissä määrin saleilla.

Puutu kiusaamiseen

Lasten ohjaajilla on merkittävä rooli luoda tunnelmaa, jossa jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä. Seuroissa pitäisi olla tilaa vilkkaille, pohdiskelijoille, vauhdikkaille ja kömpelöille, sillä kiusaaminen ja syrjiminen voivat aiheuttaa lapselle ja nuorelle vakavia psyykkisiä ja fyysisiä seuraamuksia. Epäasialliseen käytökseen tulee aina puuttua välittömästi, ja seuroilla tulee olla siihen keinot.

Tärkeää on edistää sallivaa ja hyväksyvää suhtautumistapaa erilaisia ihmisiä kohtaan. Kaikkien ei tarvitse olla samalla tapaa samannäköisiä tai -kokoisia joukkueessakaan.

Kohti avointa ilmapiiriä

Empatiataitoja ja avointa vuorovaikutuksen kulttuuria tukemalla voidaan ehkäistä kiusaamista ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Voimisteluseuroissa on mahdollista vahvistaa voimistelijoiden osallisuuden ja liikkumisen kokemuksia sekä myönteistä minäkäsitystä.

Hyväksyvää ilmapiiriä seuraan voidaan rakentaa ryhmäyttämällä harrastajia ja järjestämällä yhteisöllisiä tapahtumia. On tärkeää huomioida, että esikuvilla ja roolimalleilla on merkittävä rooli ja heidän puheen kautta voidaan vahvistaa seurojen ME-henkeä.

Seurassa tai valmennusryhmissä kannattaa opettaa lapsia avoimeen vuorovaikutukseen ja valmentajien on hyvä linjata nuorten kanssa myös some-käyttäytymistä ja sekä oikaista mahdollisia väärinymmärryksiä, joita ääriasenteet voivat synnyttää. Piilossa tapahtuva kiusaaminen luo turvattomuutta ja siksi asioiden esille nostaminen ja puheeksi ottaminen ovat ihmisläheisessä työssä, kuten valmennuksessa, todella merkityksellistä.

 

Lajikulttuurin muutostyön tavoitteena on, että…

voimistelijat ja valmentajat tunnistavat syrjinnän piirteitä ja ymmärtävät sen haitallisuuden ilmapiiriin

jokainen valmentaja pysähtyisi pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia asenteitaan, ennakkoluulojaan ja valmennustapojaan

valmentajat saisivat valmiuksia vahvistaa ryhmissä kuuluvuuden tunnetta ja osaisivat luoda myönteistä ilmapiiriä arkeen

Muistilista lasten ja nuorten ryhmän ohjaamiseen:

ryhmäytä harjoitusryhmää koko kauden ajan. Vaihtele pareja ja pienryhmiä ja muista olla tasapuolisesti vuorovaikutuksessa harrastajien kanssa.

Muista, että kiusaamiseen saattavat syyllistyä ihan tavalliset, terveet ja mukavat voimistelijat, jotka yhdessä tulevat käyttäytyneeksi väheksyvästi tai ilkeästi yhtä ryhmän jäsentä kohtaan. He saattavat kiusata ajattelemattomuuttaan tai huvikseen. 

Tehkää harjoitusryhmässä kauden alussa toiminnalle pelisäännöt ja kerro lapsille heidän oikeuksistaan, jotta he tietävät paremmin, mitä heiltä toivotaan ja mistä asioista kannattaa tulla avoimesti keskustelemaan.

Anna positiivista palautetta kasvaville lapsille ja nuorille (myös muusta kuin vain lajiliikeosaamisesta).

Puutu heti, jos huomaat ryhmässä epäasiallista käytöstä tai syrjivää puhetta.

Pyydä anteeksi, jos teit jotakin, joka loukkasi toista. Ja opeta samaa taitoa myös voimistelijoille.

Keskustele lasten kanssa kiusaamisen haitallisuudesta ja siihen puuttumisesta ja kerro, että joskus sanoja enemmän satuttaa se, että kaikki nauravat. 

Eli nyt tarvitaan kaikkien osallisuutta ja jokaisen panosta kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön. Pyritään luomaan avointa harjoituskulttuuria ja positiivisen kierteen kannalta on ratkaisevaa, sitoutuvatko valmentajat ja ohjaajat muutokseen käytännössä. Arki ratkaisee. 

 

Lajikulttuuriasioista urheilun kentällä voi lukea lisää mm. 


Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta käsitteli valmennuskulttuuria sekä kansainvälisten kisojen ihmisoikeuskysymyksiä (julkaistu 23.5.2019)

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kannanotto lasten ja nuorten valmennuskulttuurista

Suoraa puhetta, Kari Uusikylä 27.5.19 Blogi-kirjoituksessa on hyviä nostoja joukkueurheilusta ja valmentajan tehtävästä sekä suhtautumisesta urheilijoihin.

Kiva koulu infoa ja materiaalia kiusaamisen ilmiöstä.  

 

Lisätietoja: Liisa Lappalainen, osaamisen kehittäjä