OKM:n seuratukea 35 voimisteluseuralle

29.4.2019 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 258 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 137. Avustukset kohdistuvat 114 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 50 ja niiden kautta tuella on vaikutusta hakijaseuran lisäksi 143 muun seuran toimintaan. Ensimmäistä kertaa seuratukea saavia seuroja on 107.

Voimisteluseurojen hankkeista tukea sai 35. Näistä uusia hankkeita on 22 ja jatkohankkeita 13. Voimisteluseurojen hankkeista vajaa puolet kohdistui työntekijän palkkaukseen ja loput toiminnan kehittämiseen ilman palkkausta. Yhteensä voimisteluseurat saivat seuratukea 374 500 euroa. Kaikki tukea saaneet seurat löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Hakemusten perusteella seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Seurat tarjoavat matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Hankkeet, joissa lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa, ovat lisääntyneet.

Harrastamista koulupäivän läheisyydessä lisätään, ja seurat tekevät yhä enemmän yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Suosittujen lajien suuria ryhmiä halutaan jakaa pienemmiksi ja lisätä näin toiminnan laatua. Nuoria myös koulutetaan urheiluseuroissa eri tehtäviin.

Palkkaushankkeisiin avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joissa seuraan palkataan ensimmäinen työntekijä. Vapaaehtoistoimintaan pyritään löytämään kehittämishankkeissa hyviä malleja.

Lisätietoja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen, puh. 0295 330 290

Suomen Voimisteluliitto
seurapalvelupäällikkö Tiina Saulila puh. 040 828 2308 tai e-mail tiina.saulila@voimistelu.fi