Heikkilän tapauksesta päätös

9.4.2019 |

Kurinpitovaliokunta on antanut valmentaja Titta Heikkilän tapauksesta päätöksen.

Suomen Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on tänään, tiistaina 9.4. klo 12, antanut päätöksen valmentaja Titta Heikkilään liittyvässä kurinpitoasiassa ja saattanut sen Voimisteluliiton ja Titta Heikkilän tietoon. 

Voimisteluliiton sääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta voi antaa valmentajalle vapauttavan päätöksen, huomautuksen, varoituksen tai 6-24 kuukauden toimitsijakiellon. Näistä seuraamuksista vain toimitsijakielto on sellainen, mikä Voimisteluliiton tulee julkistaa. Heikkilän tapauksesta annettu päätös ei ollut toimitsijakielto, joten Voimisteluliitto ei voi kommentoida asiaa muilta osin.

Voimisteluliiton hallitus päätti helmikuussa käynnistää valmentaja Titta Heikkilän mahdollisesta epäeettisestä käytöksestä liiton sisäisen kurinpitomenettelyn. Voimisteluliiton kurinpitovaltaa käyttää kurinpitovaliokunta, joka on riippumaton, viidestä jäsenestä koostuva asiantuntijaelin.  

Kurinpitovaliokunnan tietoon saatetut asiat käsitellään joko kirjallisten aineistojen, selvitysten ja/ tai kuulemisten perusteella. Kurinpitovaliokunta määrittää tapauskohtaisesti käsittelytavat.

Voimisteluliiton jäsenseurat, toimijat sekä yksittäiset jäsenet ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan urheilun yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita ja hyvää urheiluhenkeä sekä kansallisia ja kansainvälisiä dopingsääntöjä. Sama määräys koskee myös kaikkia Voimisteluliiton tai kansainvälisten liittojen antamia sääntöjä ja määräyksiä.