Kysely voimistelun valmennuskulttuurista auki

20.12.2018 |

Mediassa on viime aikoina keskusteltu paljon voimistelun valmennuskulttuurista. Kuten olemme aiemmin viestineet, selvitämme asiaa tutkimuksella, jonka tavoitteena on saada selville, minkälaisia ovat voimistelijoiden ja heidän huoltajiensa kokemukset valmennustoiminnasta. Tutkimuksen toteuttajana toimii Taloustutkimus ja se on tehty yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n kanssa. Tutkimuksessa käsitellään mm. ilmapiiriä harjoituksissa, valmentajan toimintaa, voimistelijan kehonkuvaa, mahdollista epäasiallista käyttäytymistä ja seksuaalista häirintää. 

Tutkimuskutsu on lähetetty tänään kaikille 12 vuotta täyttäneille Suomen Voimisteluliiton kilpa A tai B lisenssin hankkineille urheilijoille. Olemme välittäneet Taloustutkimukselle lisenssijärjestelmässä olevat sähköpostiosoitteet, huomioiden tietosuojasäännökset.

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään laajalti Suomen Voimisteluliiton toiminnan ja valmennuskulttuurin kehittämisessä. Tämä vuoksi voimistelijan sekä hänen huoltajansa vastaukset ovat meille tärkeitä. Toivomme niin voimistelijan kuin myös voimistelijan huoltajan vastaavan tähän kyselyyn omien henkilökohtaisten kokemustensa perusteella.  Alle 15- vuotiaiden voimistelijoiden suositellaan vastaavan kyselyyn yhdessä huoltajan kanssa.  

Voimistelun valmennuskulttuurista toteutettavaan tutkimukseen vastaaminen on täysin luottamuksellista ja kyselyyn vastataan nimettömänä. Taloustutkimus ei toimita vastauksia Suomen Voimisteluliitolle, vaan tuloksia tarkastellaan raportissa yhteenvetoina. Julkaisemme tutkimuksen keskeiset tulokset alkuvuodesta 2019.

Toivomme kaikkia kyselylinkin saaneita voimistelijoita ja heidän huoltajiaan vastaamaan kyselyyn.