Voimistelukulttuuri paremmaksi yhteistyöllä

15.11.2018 |

Seuroille on lähtenyt tänään seuratoimijoille kohdennettu viesti liittyen Urheilulehden 15.11. julkaistuun artikkeliin, jossa on käsitelty voimistelun valmennuskulttuuria.

Voimistelun arvot ovat yhdessä tekeminen, ilo ja elämykset sekä onnistuminen ja menestys. Voimistelun kulttuuria luodaan näiden arvojen pohjalta. Tässä on meille jokaiselle arvioinnin paikka: onko toiminnassani mukana positiivisuus, vuorovaikutus ja yksilön kunnioittaminen.

Voimisteluliitto haluaa selvittää esiin nousseita asioita. Tästä tiedotamme ensi viikolla lisää.

MITÄ SEURA VOI TEHDÄ

Voimisteluliitto ei hyväksy epäasiallista käytöstä. Jokaisella harrastajalla ja voimistelijalla, mutta myös ohjaajalla ja valmentajalla tulee olla turvallinen ympäristö voimistelussa.

Mikäli Et ole yksin -palvelu ei ole vielä seuran jäsenistön, ohjaajien ja valmentajien keskuudessa tuttu, suosittelemme jakamaan palvelusta liittyvää tietoa ja materiaalia seuran eri kanavia hyödyntäen. Et ole yksin -palvelusta löytyvää tietoa ja eteenpäin välitettävää faktaa löytyy seuroille lähetetyistä tiedotteista (esimerkiksi #etoleyksin-tiedote). Seurat voivat myös edelleen tilata Et ole yksin -palvelun materiaaleja (postikortteja ja julisteita) käyttöönsä tai ottaa niitä lauantain syyskokouksesta mukaansa seuran käyttöön.

Seurojen on myös hyvä kerrata seuran omat sisäiset käytännöt: mitä kautta seurassanne voimistelijoiden ääni on mahdollista saada kuuluviin? Miten mahdollisissa epäasiallisen käytöksen tilanteissa toimitaan? Miten luodaan avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri seuraan?

Voimisteluliiton Terve Voimistelija -sivustolle on kerätty materiaalia ja tietoa kokonaisvaltaisen, hyvinvoivan urheilijan valmentamisen tueksi. Seurojen, ohjaajien ja valmentajien on hyvä tutustua sivustoon ja käyttää sitä apuna päivittäisessä työssään.