Kilpa-aerobicin pisteanalyysit kevät 2018

25.10.2018 |

SEN-yksilösarjan Cup 1 ja 2 kilpailuista sekä SM-kilpailuista on tehty pisteanalyysit. Analyysin on tehnyt lajin ulkopuolinen neutraali taho. Pisteet ovat olleet esillä sekä lajiasiantuntijaryhmän kokouksessa että tuomarityöryhmällä. Yhteenveto analyysista on kaikilta kolmelta taholta se, ettei järjestelmällisiä väärinkäytöksiä tuomareiden pisteissä ole nähtävillä. 

Lähetettyihin selvityspyyntöihin ei tulla tekemään muita toimenpiteitä. Niin sanottua selvitypyyntökäytäntöä ei liiton prosesseissa ole millään lajilla.