Tavoitteena terve voimistelija!

14.9.2018 |

 Voimistelijoiden kokonaisvaltainen terveys mahdollistaa tuloksellisen harjoittelun ja kilpailemisen. Terveys ei tarkoita vain vammojen tai sairauden puuttumista vaan kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa ja innostunutta voimistelijaa, jonka elintavat ja valinnat tukevat urheilemista. Valmentajilla ja seuroilla on vastuullinnen ja merkittävä rooli paitsi itse harjoittelussa, niin myös terveyden kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Terve voimistelija -maailmaan on kasattu Voimisteluliiton ja muiden toimijoiden materiaaleja ja työkaluja, joiden tavoitteena on lisätä valmentajien osaamista terveyttä tukevasta valmennuksesta. Materiaalit on jaettu viiteen osa-alueeseen: kokonaisvaltainen valmennus, terveet elämäntavat, monipuolinen harjoittelu, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto sekä terveyttä tukeva toimintakulttuuri. Materiaaleista löytyy sekä valmentajien tiedollista osaamista lisääviä infopaketteja ja tutkimuksia että helppokäyttöisiä työkaluja, joita voi ottaa suoraan käyttöön omien voimistelijoiden kanssa. Työkaluja on tarjolla esim. monipuoliseen ruokailuun, unen määrän seurantaan, omatoimiseen harjoitteluun ja riittävään liikuntamäärään. Terveyttä tukeva toimintakulttuuri -osiosta löytyy myös malleja vanhempainiltoihin ja pelisääntökeskusteluihin. 

Materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta Löydä voimistelu alasivulta. Materiaalien pohjalta voi rakentaa mm. seuran valmentajaillan, jolloin käytäntöjä saadaan rakennettua osaksi seuran toimintakulttuuria tai niitä voivat käyttää yksittäiset valmentajat oman työnsä kehittämisessä ja tukemisessa.