Terveisiä hallituksen kokouksesta

14.9.2018 |

Vuonna 2018 uutena luottamusryhmänä aloitettiin urheilijavaliokunta. Hallitus sai syyskuun kokoukseensa urheilijavaliokunnalta suunnitelman siitä, miten urheilijan ääni kuuluu Voimisteluliiton päätöksenteossa ja valmisteluissa paremmin jatkossa. Esitykset hyväksyttiin käytäntöön vuodelle 2019. Hallitus on tyytyväinen urheilijoiden työskentelyyn valiokunnassa. Urheilijavaliokunnan jäseninä toimivat Annika Urvikko, Ella Flinkman, Katja Volkova, Kia Keränen, Laura Vihervä ja Tomi Tuuha. Jani Tanskasen siirryttyä Olympiakomitean tehtäviin valiokunnan uudeksi esittelijäksi valittiin hallintokoordinaattori Riikka Hormu.

Puheenjohtaja Kaisa Vikkula ja pääsihteeri Maria Laakso antoivat väliraportin Urhea-kampushankkeen etenemisestä. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion yhteyteen suunnitellun Urhea-kampuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Päätös vauhdittaa Olympiavalmennuskeskuksen rakentumista Helsinkiin ja samalla vahvistaa merkittävästi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkostoa. Voimisteluliitto on osakkaana urheiluhallin rakentamisen ja hallinnoinnin taustalle perustetussa Urhea-halli Oy:ssä.

Hallitus myönsi Voimisteluliiton jäsenyyden seuralle Hejdi r.f, Hanko.

Voimisteluliiton palvelukehittäjä Eveliina Sirviö esitteli hallitukselle liiton IT-järjestelmät ja niiden kehityskohteet.

Hallitus linjasi toiminnansuunnittelun avuksi rahankäytön painopisteet vuodelle 2019. Hallitus valmistelee talousasiat vuosikokouksen päätöksiä varten.