Rytmisen vuoden 2019 kilpailut avoimeen hakuun

16.8.2018 |

 

Rytmisen voimistelun vuoden 2019 Voimisteluliiton alaiset kilpailut ovat avoimessa haussa 1.9.2018 alkaen liitteen mukaisesti. Kilpailut haetaan Kisapalvelun kautta ja hakuaikaa on 1.10.2018 asti.

Kilpailut jaetaan seuraavien kriteerien mukaan:

1. Mahdollista kilpailupäivämäärää hakenut seura 
2. Järjestysvuorossa muita edellä oleva seura
3. Kilpailupaikan soveltuvuus/olosuhde (erityisesti arvokilpailukarsinnat, SM- kilpailut ja joukkuekilpailut)
4. Asiantuntijaryhmän arvio (mm. laatu, jolla seura on aiemmin järjestänyt kilpailuja, kilpailun järjestäjän velvollisuudet täytetty, järjestettyjen kilpailujen taso esimerkiksi onko seura järjestänyt aiemmin SM - kilpailuja ja muiden järjestettyjen kilpailujen järjestämishistoria)
5. Määräaikaan mennessä tulleet ja pyydetysti täytetyt hakemukset
 
Yleisten lajien voimistelukilpailujen järjestämisohjeiden mukaisesti, Voimisteluliiton alaisia kilpailuja voivat järjestää Voimisteluliiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet Voimisteluliiton säännöissä mainitut velvoitteet. Seurojen tulee perehtyä voimistelulajien yleisiin kilpailujen järjestämisohjeisiin sekä rytmisen voimistelun kilpailuohjeisiin, kilpailusääntöihin ja tuomarisääntöön hakuvaiheessa sekä varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään voimistelijoiden etua ajatellen ja voimistelua sekä voimistelutapahtumien kehittymistä edistäen.

Hakemuksissa Kisapalveluun tulee kuvailla kilpailupaikan soveltuvuus kyseiseen kilpailuun (katon korkeus, harjoitustilojen koko yms.) ja nimetä seuran yhteyshenkilö sekä tuomarivastaava. Tuomarivastaavalla tulee olla kilpailun järjestämisen kannalta olennainen sääntötuntemus (esim. tietää, mitä lomakkeita missäkin luokassa/sarjassa tarvitaan arvostelussa). Tuomarivastaava huolehtii tuomaritoimintaan liittyvistä etukäteisjärjestelyistä ja järjestelyistä kilpailun aikana.

Mikäli seura hakee järjestettäväkseen useampaa kilpailua, tulee hakemuksissa priorisoida, mitä kilpailua haetaan ensisijaisesti, mitä toissijaisesti jne. Mikäli samalle kilpailulle on merkitty kaksi vaihtoehtoista päivää tai kaksi vaihtoehtoista viikonloppua, voi seura valita niistä sopivimman salivuoroista riippuen.

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM - kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara - tapahtuma, mutta ne eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Järjestettävistä sarjoista sovitaan lajipäällikön kanssa ennen kutsun julkaisemista. Seurat voivat myös järjestää omia erillisiä Stara – tapahtumia ja kilpailuja, joissa suositellaan noudatettavan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailuohjeita. Seurakilpailujen sarjat ja kutsut tulee hyväksyttää etukäteen lajipäälliköllä (kevään 2019 kilpailujen osalta marraskuun loppuun mennessä ja syksyn 2019 kilpailujen osalta toukokuun loppuun mennessä).


Kuva: Tapio Ahonen