Tukea olosuhteiden kehittämiseen

23.5.2018 |

 

Seurat voivat hakea Voimisteluliiton myöntämää olosuhdetukea 28.5.-3.8.2018. Olosuhdetuki myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät organisoidun voimisteluliikunnan kehittämistyötä. Tukea voi saada teline-, väline- ja mattohankintoihin, rakennuskuluihin sekä musiikkivälineistön hankintaan. Tuki voi olla maksimissaan 75% hankintojen kokonaiskuluista. 


Tukea on jaossa yhteensä 41 000€. Tuki tullaan jakamaan seuraavalla tavalla: 

1.  1-3 hakijalle voidaan myöntää tukea 8000€ - 11 000€ suurempiin hankkeisiin/hankintoihin 

2.  Muihin pienempiin hankintoihin tukea voidaan myöntää 300€ - 3000€ useammalle hakijalle 


Avustusta on mahdollista myöntää sellaisille Voimisteluliiton jäsenseuroille, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteensa kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2017 tukea saaneet seurat eivät voi saada tukea tässä haussa. Lisätietoja tuen hausta täällä.