Tutkimus: Voimistelu on yhteisöllistä ja hyvä perusliikuntamuoto

21.3.2018 |

Voimisteluliitto selvitti joulukuussa, millaisia mielikuvia suomalaisilla on voimistelusta. Vahvasti voimisteluun liitetään telinevoimistelu, mutta lajia pidetään myös yhteisöllisenä, kaikille sopivana ja terveyttä edistävänä perusliikuntamuotona.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 8.12.2017 – 14.12.2017 välisenä aikana. Tutkimuksen vastasi 1064 henkilöä, jotka kuuluivat kohderyhmään 15-79 –vuotiaat kuluttajat.

Tutkimukseen vastanneiden kuluttajien mielessä voimistelu liitetään vahvasti telinevoimisteluun. Lajiin yhdistetään myös notkeus, kehonhallinta, ketteryys, ja voimistelu mielletään vaativaksi taitolajiksi. Toki monella vastanneista oli myös koulun liikuntatunteihin liittyviä muistoja​.

Voimisteluun liittyvistä väittämistä (asteikolla 1-5) vastaajat pitivät voimistelua hyvänä perusliikuntamuotona (4,04), kaikenikäisille sopivana (4,07), hyvinvointia edistävänä (4,22) ja kehoa tasapainoisesti kehittävänä harrastuksena (4,31). Valtaosa vastaajista mielsi lajin sopivan tytöille (4,41) ja naisille (4,41), mutta vastauksissa pojat (4,17) ja miehet (4,12) eivät tulleet paljon perässä.

Vastanneista vain 2 % oli itse mukana voimisteluseurojen toiminnassa, mutta 32 % vastanneista osasi nimetä paikkakuntansa tai lähiseudun voimisteluseuroja.

 

Mielikuvatutkimus vahvistaa valintoja

Kyselyyn saatujen vastauksien perusteella voidaan sanoa, että yleisesti naisten mielikuvat voimistelusta ovat selvästi myönteisempiä kuin miesten, ja iäkkäämpien vastaajien mielikuvat kaiken kaikkiaan positiivisempia. Tämä voi johtua mm. siitä, että osalla iäkkäämmistä vastaajista on ollut koulussa vielä yhtenä oppiaineena voimistelu ja heille voimistelu perinteisenä lajina on omakohtaisesti tuttu.

Vastauksien perusteella voidaan voimistelun vahvuuksiksi ja myös kehittämiskohteiksi nostaa kuusi kohtaa: 

  • Voimistelu on hyvä perusliikuntamuoto.
  • Voimistelu on hauskaa. 
  • Voimistelutapahtumat ovat kiinnostavia. 
  • Suomalaisvoimistelijat menestyvät hyvin kilpailuissa. 
  • Voimistelu on kiinnostava kilpaurheilulaji. 
  • Voimistelu on trendikästä.

 

​Nämä edellä mainitut yksittäiset tekijät vaikuttavat voimistelun kiinnostavuuteen niin lajina kuin myös harrastusvaihtoehtona.

Tutkimuksen kautta saadut vastaukset vahvistavat, että voimistelun tulevaisuuskuvan painopisteet (olosuhde, osaaminen, ilmiö) ovat oikeita valintoja vuodelle 2020 asti. Niin liitossa kuin seuroissa voimistelun eteen tehtävä työ on oikean suuntaista ja keskittyy tutkimuksesta saatujen vastauksien perusteella oikeiin asioihin.

 

Seurat aktiivisesti yhteistyössä kuntien kanssa

Kuluttajien lisäksi mielikuvatutkimukset tehtiin pienemmällä otannalla kuntapäättäjien ja toimittajien keskuudessa.

Kuntapäättäjien kyselyyn vastasi 50 puhelinhaastatteluihin osallistunutta henkilöä, pääosin niistä kunnista, joissa myös voimisteluseuroilla on toimintaa.

92 % vastanneista kuntapäättäjistä tunsi Voimisteluliiton tai sen jäsenseurat joko yhteistyön tai muulla perusteella. Vastanneista kuntapäättäjistä 90 % kertoi kunnassaan järjestetyn voimisteluun liittyviä tapahtumia ja 8 % olisi sellaisia kiinnostunut järjestämään kunnassaan, vaikka aikaisempaa kokemusta ei ollut.

Kuntapäättäjillä mielikuva voimistelusta on erittäin positiivinen ja 94 % vastaajista kokee kuntansa voimisteluseuran olevan aktiivisesti yhteydessä kunnan kanssa.

Poimintoja kuntapäättäjien vastauksista:

Ainakin täällä on tarjontaa on vanhusväestöä myöten kaiken ikäisille.​”

Näkyy erittäin voimakkaasti. Meillä on erittäin hyvä ja aktiivinen seura, joka järjestää lapsille kuntoliikuntaa, tanssia ym. Se on hyvin aktiivinen, vilkas ja toimiva seura.”

 

Voimistelun olosuhteista kysyttäessä 34 % haastatelluista kuntapäättäjistä koki tiloja olevan kunnassaan riittävästi. Kuitenkin 96 % vastaajista kertoi voimistelun olosuhteiden osalta joko tehdyn jo investointeja tai investointeja olevan suunnitelmissa.

Myös kunnissa voimistelua pidetään hyvänä perusliikuntamuotona (4,82), edistävän hyvinvointia (4,82), sopivan kaikille (4,62) ja olevan yhteisöllistä (4,62).

Myös toimittajien keskuudessa tehdystä tutkimuksesta saadut suuntaviivat vahvistavat kansan ja kuntapäättäjien vastauksista saatuja tuloksia.

 

Kuvateksti: Onnistuneet tapahtumat ja suomalaisurheilijoiden menestys lisäävät osaltaan voimistelun positiivista mielikuvaa. Kuva Joukkuevoimistelun MM-kilpailuista toukokuulta 2017 (Matti Nenonen).