Vauhtia, voltteja, voimaa ja voimistelua

28.4.2015 |

Freegym on Voimisteluliiton uusi lapsille ja nuorille suunnattu harrastus. Freegymin kehittely sai ideansa syksyllä 2014 toteutetusta vanhemmille suunnatusta selvityksestä ”Mitä vanhempi haluaa lapsen liikuntaharrastukselta?”.

Voimisteluliiton toteuttama vanhemmille teettämä selvitys osoittaa, että vanhemmilla on jyrkkiäkin mielipiteitä voimistelusta lapsen harrastuksena. Kritiikkiä saa myös kilpailukeskeisyys. Lapsen oman halun ja kiinnostuksen merkitys harrastusta valittaessa nousi selkeästi esille. Mutta mitä vanhempi sitten haluaa lapsensa liikuntaharrastukselta?

Kaikista tärkeimmäksi tekijäksi vanhemman näkökulmasta nousi ohjaaja. Vanhemmat haluavat lapsensa harrastukselle pätevän, osaavan ja lasten kanssa toimeentulevan ohjaajan. Vanhemmat toivoivat myös mahdollisuutta laadukkaaseen harrastamiseen ilman kilpailupainetta.

Selvitysten tulosten pohjalta Voimisteluliitto vastaa esille nousseisiin asioihin uudistumalla ja kokonaan uudella harrastuksella – Freegymillä, jossa opetellaan taitoja ja temppuja unohtaen kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.

- Uusi Freegym on vaihtoehto, jossa pääsee kokeilemaan omia rajoja. Freegym on vauhtia, voltteja, voimaa ja voimistelua. Syksyllä levitämme Freegymin mahdollisimman moneen voimisteluseuraan ympäri Suomen, kertoo Voimisteluliiton harrastevoimistelun päällikkö Helena Collin.

- Useista seuroista vastaavaa toimintaa jo löytyykin, mutta nyt halutaan antaa seuroille valmis ja uudenlainen paketti harrastevoimistelun profiilin nostamiseksi.  Kyseessä on lasten ja nuorten uusi harrastetuote, jonka elementteinä toimivat voimistelu, parkour, street gym ja crossfit, Collin jatkaa.

Tällä hetkellä uusi harrastekonspeti sisältää neljä erilaista tuntikokonaisuutta: volttiharjoittelu, voimaharjoittelu, parkour ja perusvoimistelu.

Freegymiä kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa. Toukokuun aikana sitä kokeillaan lasten ja nuorten testiryhmällä ja myös seurojen leireillä kesän aikana. Freegymin ohjaajien koulutukset pyörähtävät käyntiin syksyllä 2015 eri puolella Suomea.

Uudistunut Voimistelupassi vastaa seurojen erilaisiin tarpeisiin

Myös voimistelun alkeisryhmien, Voimistelukoulujen, Voimistelupassi kokee suuren uudistuksen, kun sen sisältöä on uudistettu vahvasti ja passi pääsee nyt laajempaan levitykseen. Heinäkuussa Suomessa järjestettävän kansainvälisen suurtapahtuman Gymnaestradan kunniaksi liitto jakaa ilmaiseksi 30 000 Voimistelupassia lasten toimintaan seurojen käyttöön ja nimenomaan ohjaajatoiminnan tueksi. Passeja on tulossa neljä erilaista: alkeis- ja alkeisjatkopassit sekä teline- ja lattialajien passit.

Passeilla tuodaan harrastukseen laatua sekä ne toimivat hyvin kodin ja harrastuksen välisessä yhteydenpidossa.

Voimistelupassiin tehtyjen uudistusten taustalla on muun muassa huoli lasten kokonaisliikuntamäärästä. Passissa on mukana osioita, joiden avulla lapsen kokonaisliikuntamääriä voidaan seurata ja lisäksi taata harjoittelun riittävä monipuolisuus.

Freegymin sivut - lisää tietoa luvassa kesän ja syksyn 2015 aikana