Muutokset kilpa-aerobicin 2. luokan tuomarointiin

6.3.2018 |

2-luokassa tuomarit antavat suorituksista pisteet Code of Points -sääntöjen mukaan. Muista luokista poiketen tekniikka- ja taiteellisuustuomareiden pisteet saavat poiketa toisistaan max 1,0 pistettä.  Yhteispisteiden perusteella joukkueet jaetaan kategorioihin seuraavasti:

Kategoria 1: yli 14,000 pistettä
Kategoria 2: 13,200 – 13,950 pistettä
Kategoria 3: 12,000 – 13,150 pistettä
Kategoria 4: 11,000 – 11,950 pistettä
Kategoria 5: alle 10,950 pistettä

2-luokan pisteitä ei erikseen julkaista. Lisäksi jokaisesta suorituksesta annetaan kirjallinen palaute tekniikasta, taiteellisuudesta ja vaikeudesta 2lk:n arviointikaavakkeiden mukaisesti. Kaikki osallistujat palkitaan järjestäjän valitsemalla tavalla.

Tekniikka- ja taiteellisuustuomarit istuvat vierekkäin ja kustakin osa-alueesta tuomarit täyttävät yhdessä yhden kaavakkeen. Vaikeustuomarit kirjaavat kaavakkeeseen vaikeusliikkeet symboleilla ja merkitsevät oliko liike läpi. Liikkeistä, jotka eivät menneet läpi, ilmoitetaan, mikä minimivaatimus ei täyttynyt. Kaavakkeessa on tilaa myös mahdollisille päätuomarin kommenteille.

Tekniikkatuomarit pyrkivät mainitsemaan jokaisesta tekniikan osa-alueesta (vaikeusliikkeet, aerobiset, siirtymiset & collaboration, akrobatia ja synkronisaatio) yhden kehitettävän asian. Esimerkiksi vaikeudesta voi mainita liikkeen/liikkeet, joista tuli suurimmat vähennykset. 

Taiteellisuustuomarit voivat jakaa taiteellisuuden osa-alueet siten, että toinen miettii palautteen kahteen ja toinen kolmeen osa-alueeseen.On toivottavaa, että jokaisesta taiteellisuuden osa-alueesta (musiikki, aerobicsisältö, yleinen, alue ja esiintyminen) tulisi jotain palautetta. 

Jotta arviointi tapahtuisi kilpailuissa sujuvasti, tulee jokaisen tuomarin perehtyä uuteen palautteenantomenetelmään ennen kilpailuja ja mahdollisuuksien mukaan myös harjoitella lomakkeen käyttöä etukäteen. Lomakkeen PDF-versio on nähtävillä täällä.

 

kuva: Jonne Renvall