Voimisteluun seuratukea vajaa 400 000 euroa

23.4.2015 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 372 000 euroa seuratukea Voimisteluliiton jäsenseuroille.  Tukea sai kaksi seuraa päätoimisen palkkaukseen sekä seitsemän seuraa uusiin toiminnallisiin hankkeisiin. Useampivuotisia jatkohakemuksia ministeriö tuki 229500 eurolla.  

Yhteensä Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 4,5 miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu seurojen perustoiminnan kehittämiseen. Se mahdollistaa liikuntaharrastusten tuomisen kaikkien lasten ja nuorten ulottuville. Tukea myönnettiin 408 hankkeelle yli 60 eri lajin toimintaan. Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1 500 eurosta 30 000 euroon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla harrastamismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina, ja harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei saa ylittää 50 euroa kuukaudessa.

Tukea saaneista hankkeista on useampivuotisia jatkohankkeita 213, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 149 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 46. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 981.

Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myöntämisperusteena painotettiin liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita sekä monipuolisen liikuntaharrastamisen edistämistä. Tukea palkkaukseen myönnettiin ensisijaisesti seuroille, jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijäänsä.

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta

Lisätietoja ministeriöstä:
- ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377
- osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 3 30341

Lisätietoja Voimisteluliitosta saat harrastevoimistelun päällikkö Helena Collinilta sekä oman alueesi aluepäälliköltä.