Voimistelun tulevaisuus rakennetaan yhdessä

23.1.2018 |

Luottamusryhmien ja seurakummien uusi kolmivuotinen toimikausi käynnistettiin yhteisellä Kick off -päivällä 20. tammikuuta. Paikalle oli kutsuttu kaikki 80 2018-2020 toimikaudelle valitut luottamushenkilöt sekä seurakummit. Päivässä oli mukana myös Voimisteluliiton kouluttajia. 


Luottamushenkilöt tekevät merkittävää vapaaehtoistyötä voimistelun parissa. He ovat tärkeä linkki liitossa ja seuroissa tehtävän työn välillä ja omalla työllään jalkauttavat Voimisteluliiton pääpainopisteitä voimisteluseurojen toimintaan. Vastavuoroisesti luottamushenkilöt sekä uusi toimijaryhmä seurakummit tuovat viestiä seurojen tarpeista liittoon, minkä pohjalta liitossa kehitetään ja luodaan toimintamalleja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin seurojen tarpeita. 


Tutustu uusien luottamusryhmien kokoonpanoihin ja seurakummiverkoston toimijoihin täältä 


Voimisteluliiton vuosille 2017-2020 rakennetun tulevaisuuskuvan pohjalta luottamusryhmien toimintaa muokattiin mahdollisimman hyvin pääpainopistealueita osaamista, olosuhteita ja ilmiötä tukevaksi toiminnaksi. Luottamusryhmän jäsenille on annettu tulevaisuuskuvan pääpainopisteiden mukainen vastuualue. Jokaisen luottamushenkilön ja seurakummin työ on merkittävässä roolissa vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.  

Seurakummit uutuutena


Seurakummit ovat uusi voimistelun toimijaryhmä. Seurat voivat tilata seurakummin seurakäynnille omien kehittämiskohteiden eteenpäinviemisen avuksi. Seurakummien lisäksi aivan uutena toimijaryhmänä aloittaa urheilijavaliokunta, johon on kerätty entisistä huippuvoimistelijoista ryhmä, jonka tehtävänä on tuoda urheilijan näkökulmaa enemmän esille.  


Muutoksia on tapahtunut myös jo olemassa olevissa ryhmissä nimittäin harrastevoimisvoimistelun asiantuntijaryhmän alle on perustettu harrastevoimistelun toimijaverkosto, joka kerää vuosittain kaikista seuroista harrastevoimistelutoiminnassa mukana olevat toimijat yhteen. Vuonna 2018 toimijaverkosto kokoontuu 26.5. Tampereella.  


Tanssillinen voimistelu on nostanut suosiotaan ja kehittynyt hurjaa vauhtia viime vuosina, minkä takia tanssilliselle voimistelulle on nyt oma lajiasiantuntijaryhmä. Tämän ryhmän tehtävät poikkeavat hieman muiden lajiasiantuntijaryhmien tehtävistä, sillä tanssillinen voimistelu ei ole vielä kansainvälinen kilpalaji vaan ryhmän toiminta keskittyy tällä hetkellä lajin kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen. 


Vuonna 2018 voimistelutoiminnan pääpainopisteitä ovat seurojen tukeminen laatutyössä, valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämisessä ja jäsenmäärän kasvattamisessa. Voimisteluliiton luomat uudet tuotteet halutaan saada leviämään seuroihin, mahdollistaa voimistelu läpi elämänkulun sekä kehittää huippuvoimistelua niin osaamisen, olosuhteiden kuin ilmiön rakentamisenkin kannalta. Näiden lisäksi ei tietenkään voida unohtaa voimistelun suurtapahtumaa Suomi Gymnaestradaa, joka kerää kaikki voimistelun ystävät Turkuun 7.-10 kesäkuuta.  

 

Kuva: Sini-Marja Niska