Vuositilasto 2017

12.1.2018 |

 

Voimisteluliitto kerää sääntöjensä mukaisesti tilastotietoa jäsenseurojensa vuoden 2017 toiminnasta. Vuositilastotietojen kerääminen toteutetaan nettilomakkeella Hoika – Jäsentieto-ohjelmalla (entinen Nepton).


Vuositilaston täyttöohjeet sekä linkki lomakkeeseen ovat lähetetty tammikuun alussa seurojen virallisille postinsaajille, puheenjohtajille sekä rekisterin pääkäyttäjille. Jokaiasesta seurasta täytetään vain yksi vuositilasto. 


Lomakkeen täyttöaika päättyy ja lomake sulkeutuu 31.1.2018.


Vuositilaston täyttäminen yhdessä jäsenmaksun kanssa kuuluu Voimisteluliiton jäsenseurojen sääntömääräisiin velvoitteisiin:

 

1. Jäsenmaksu

Voimisteluliiton säännöt 6 § 5

Voimisteluseuran jäsenmaksu määräytyy jäsenyhdistyksen vuositilastossa ilmoitetun, edellisenvuoden, henkilöjäsenmäärän mukaan. Yleisseurojen jäsenmäärä määräytyy liittoon ilmoitettujen, yleisseuralle jäsenmaksun maksaneiden, voimistelutoimintaan osallistuvien jäsenten lukumäärän perusteella.

 

2. Äänivalta

Äänioikeus kevätkokouksessa 2018 = Jäsenmaksu maksettuna 30.9.2017 mennessä + vuositilasto palautettuna 31.1.2018 Äänioikeus syyskokouksessa 2018 = Jäsenmaksu maksettuna 30.9.2018 mennessä + vuositilasto palautettuna 31.1.2018

 

Voimisteluliiton säännöt 9 § 4

Liiton kokouksissa on äänivalta varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut määrätyt jäsenmaksut viimeksi kuluneen syyskuun loppuun mennessä ja lähettänyt vuositilastonsa liittoon kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruus määräytyy varsinaisen jäsenen kuluvan vuoden tammikuun lopussa vuositilastossa ilmoittaman edellisen vuoden henkilöjäsenmäärän mukaan. Yleisseurojen äänimäärä lasketaan seuran vuositilastossa liittoon ilmoittaman henkilöjäsenten ja liitolle maksetun jäsenmaksun mukaan.

 

3. Tilastot

Liitto kerää seurojen jäsenmäärä ja toimintatilastoja vuosittain seuratakseen jäsen- ja liikkujamäärien sekä seurojen toiminnan kehittymistä. Määrät ja toiminnan laajuus ja laatu ovat myös merkittävässä roolissa Opetus- ja kulttuuriministeriön päättäessä vuosittaisista liikuntajärjestöjen valtionapukriteereistä.

 

Vuositilaston täyttöön liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä 2.1.–31.1. välisenä aikana virka-aikaan: Riikka Hormu, p. 0400477978, riikka.hormu@voimistelu.fi

 

Mikäli mahdollista, täyttäkää lomake hyvissä ajoin, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään ratkaista ennen lomakkeen sulkeutumista.