Voimisteluperinne Elävän perinnön luetteloon

23.11.2017 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Mukana on myös suomalainen voimisteluperinne, joka on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta. Nykyiset voimistelun suurtapahtumien kenttänäytökset sekä voimistelulajeina joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu kuuluvat näin ollen kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Aineettoman kulttuuriperinnön merkitys ihmisille sekä tämän perinnön eläminen ja muuntuminen arjessa ja juhlassa ovat olleet tärkeitä piirteitä, kun kohteita on nimetty kansalliselle listalle. Mukana on ilmiöitä, jotka ovat laajasti tunnettuja ja osana suuren ihmisjoukon elämää. Osa ilmiöistä elää suppeamman yhteisön kannattelemana.

Elävän perinnön kansallisessa luettelossa ovat laajasti edustettuina aineettoman kulttuuriperinnön alat ja kohteita on mukana lähes kaikkialta Suomesta. Museovirasto vastaanotti 95 hakemusta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, joista 52 hyväksyttiin. Ministeri hyväksyi ja allekirjoitti Museoviraston esityksen tänään 23.11.2017.

 

Elävän perinnön wikiluettelo 

Suomalainen voimisteluperinne luettelossa 

Lue aiheesta lisää Museoviraston tiedotteesta.


Kuva: Valiovoimistelijoiden kenttäohjelma Helsingin Suurkisoissa 1947 (Voimisteluliiton arkisto).