Voimistelupäivien järjestäjähaku

31.8.2017 |

Voimisteluliitto hakee kumppaneita vuosien 2019 ja 2020 Voimistelupäivien järjestäjiksi. Voimistelupäivien ajankohta on vakiintunut torstaista sunnuntaihin viikolle 23 (6.-9.6.2019, 4.-7.6.2020). 

Voimistelupäivät kokoaa yhteen kaikki kilpailulajit (JV, KA, RV, NTV, MTV, TG, TRA, AKRO) samaan tapahtumaan kilpailemaan, esiintymään, kannustamaan ja viihtymään. Voimistelupäiviin sisältyy kilpailujen lisäksi paljon oheistoimintaa mm. kokeilupisteitä ja disko. Osallistujien ikähaitari on laaja, aina lasten Stara-tapahtumasta ikämiehiin. Osallistujia on noin 3000, tuomareita reilut 200, vapaaehtoistarve on noin 300, koulumajoittujia ja ruokailijoita noin 1000 (v. 2017). Lisäksi mukana on yhteistyökumppaneita, tukijoukkoja, median edustajia ja katsojia.

Järjestämisessä noudetaan Voimisteluliiton yleistä voimistelukilpailujen järjestämisohjetta, joka löytyy Kisapalvelusta. Hakijan tulee etukäteen (ennen hakemuksen jättämistä) perehtyä järjestämisohjeisiin ja varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Käytettävissä tulee olla tarvittava määrä voimistelutelineitä ja kaksi suurta liikuntatilaa, joihin kilpailualueet telineineen ja kanveeseineen saadaan turvallisesti ja toimivasti toteutettua.  

Tapahtumat ja kilpailut tuovat lisää harrastajia ja näkyvyyttä voimistelulle valtakunnallisesti ja aina myös paikallisesti. Näkyvyyden lisäksi järjestävä seura saa parhaimmillaan vetovoimaa, taloudellista hyötyä, osaamista, yhteishenkeä kilpailuista ja mahdollisesti olosuhdeparannuksia. Myös tapahtumakaupunki saa näkyvyyttä ja vetovoimaa - kilpailun isäntänä toimiminen vahvistaa kaupungin imagoa liikuntamyönteisenä tapahtumaosaajana ja haluttuna kumppanina.

Kilpailutapahtuman järjestäjäksi voi hakea Voimisteluliiton jäsenseura tai useampi jäsenseura yhdessä. Voimistelupäivät järjestää valittava seura/taho yhteistyössä Voimisteluliiton toimijoiden kanssa. Järjestäjäksi valittavan seuran/tahon kanssa tehdään kirjallinen sopimus.  Suotavaa on, että järjestävä seura ja kaupunki tekevät yhteistyöstään kumppanuussopimuksen.

Hakemukset 30.11.2017 mennessä paivi.tamminen(at)voimistelu.fi tai postitse. Hakemus on sitova.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä mm.
- Järjestäjä(t) ja kaupungin rooli, vapaaehtoiset
- Kilpailupaikat (alustavat varaukset tehtynä), voimistelutelineet ja -alustat, muut tilat (pukuhuoneet, katsomokapasiteetti, tuomari- yms. tilat)
- Majoitusvaihtoehdot ( koulut: määrä & sijainti, hotellit jne.) ja ruokailujärjestelyt.

Tarvittaessa Voimisteluliiton edustaja käy tutustumassa suunnitelmiin ja suorituspaikkoihin ennen mahdollista valintaa. Sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 järjestäjät pyritään valitsemaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä, mikäli löytyy tapahtuman kriteerit täyttävät hakijat. Näin pyritään varaamaan järjestäjille riittävästi aikaa suunnitteluun ja valmistautumiseen jne.  Tulevien järjestäjien odotetaan myös osallistuvan observointiin Suomi Gymnaestradan yhteydessä pidettävillä Voimistelupäivillä 7. – 10.6.2018.

Annamme mielellämme lisätietoja tapahtumasta ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin paivi.tamminen(at)voimistelu.fi