Lasten ja nuorten toiminta kehittyy

3.5.2017 |
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 280 500 euroa seuratukea voimisteluseuroille. Tukea myönnettiin sekä työntekijöiden palkkauksiin että toiminnallisiin hankkeisiin, ja sitä sai kaksikymmentäkahdeksan voimisteluseuraa. Kuusi seuraa sai jatkorahoituksen viime vuonna alkaneelle hankkeelle, yhdeksään uuteen seuraan palkataan seuratuen myötä työntekijä ja kolmetoista seuraa sai toiminnallista tukea. Lisäksi yksi voimisteluseura hallinnoi yhdentoista lajin yhteishanketta.

Yhteensä jaossa neljä miljoonaa 


Kaiken kaikkiaan liikunta- ja urheiluseurat saivat seuratukena neljä miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 425 hankkeelle, joilla mahdollistetaan lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikuntaa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotoista.

Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla edistetään myös monikulttuurista toimintaa, erityisliikuntaa sekä lisätään liikunnan sukupuolista tasa-arvoa. Seuratuen avulla kehitettävässä toiminnassa harrastamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on, että harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei ylittäisi 50 euroa kuukaudessa.

Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Hankkeita arvioitaessa kiinnitettiin huomiota harrastamismahdollisuuksien monipuolisuuteen, yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien luomiseen, liikunnan drop outin vähentämiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Myönnetyt seuratuet 2017.

Aluepäälliköt tukena seuran kehittämisessä


Voimisteluliiton aluepäälliköiden työnkuvaan kuuluu seurojen tukeminen kaikenlaisissa kehittämisprosesseissa. Seurakehittäminen voi pitää sisällään yksittäisiä seurakäyntejä, isompien kokonaisuuksien kehittämistä ja esim. laatuseuraprosessien tukemista. Aluepäälliköiden tehtäviin kuuluu myös seuratukihakemuksien sparraus ja seuratukea saaneiden hankkeiden tukeminen. 

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä:
- ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377 
- osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 3 30341

Lisätietoja Voimisteluliitosta aluepäälliköiltä.