VoimisteluWikin materiaalit löydät nyt Sillasta

10.3.2017 |

Voimisteluliitto kehittää digipalvelujaan ja haluaa jatkossa tarjota niiden osalta nykyaikaisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Yhtenä keskeisenä kehityskohteena on Silta-digialusta, jota kehitetään voimistelun yhteiseksi tietopankiksi ja oppimisen paikaksi, johon kootaan ja rakennetaan mm. erilaisia valmennus- ja ohjaustyötä helpottavia työkaluja sekä osaamisen kehittämisen välineitä.

VoimisteluWikiä ollaan siirtämässä osaksi Siltaa ja tällä hetkellä pääosa wikin materiaalista löytyykin jo Sillasta. Joitakin materiaaleja on Siltaan vielä viemättä, mutta kaikki, edelleen ajantasainen materiaali viedään sinne mahdollisimman pian. Materiaaleihin pääset tutustumaan valitsemalla liiton nettisivujen oikean yläkulman valikosta ”Silta” painikkeen. Materiaaleja voi tämän jälkeen hakea joko kategorioittain tai esim. suoraan materiaalin nimellä. Materiaalipankki on avoin kaikille, eikä vaadi kirjautumista.

Silta sisältää sekä kaikille avoimia, vapaasti käytettäviä osioita että kirjautumisen vaativia toimintoja. Sillan käyttöoikeus on kytketty lisenssijärjestelmään sekä kouluttautumiseen niin, että lisenssiurheilijoilla, -valmentajilla ja -tuomareilla sekä koulutuksiin osallistujilla on käyttöoikeus Siltaan. Siltaa kehitetään jatkuvasti ja se otetaan laajemmin käyttöön vuoden 2017 aikana.