Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmän päätöksiä

18.3.2015 |

TRAMPOLIINIVOIMISTELUN LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

6.3.2015

1. Lajin strategiset painopisteet

Lajin strategiset painopisteet, joista tramppatuokiossa 17.1. keskusteltiin, ovat:
Lajin harrastajamäärän ja lisenssimäärän lisääminen
Lajin drop out-ilmiön pysäyttäminen ja ehkäiseminen
Terve Urheilija –ideologian tuominen osaksi päivittäisvalmennusta ja harrastusta
Lajiyhteisön seuratoimijoiden välisen yhteistyön ja osaamisen kehittämisen tukeminen

 2.  Kansalliset kilpailuasiat

• Seurat voivat hakea luokkakilpailuja ajalle 1.10. -13.12.2015. Hakemukset lähetetään Voimisteluliitton trampoliinivoimistelun lajikoordinaattorille sannuli.heikkila@voimistelu.fi 30.4.2015 mennessä.

• Harrastekilpailuille ei ole rajoitettua järjestämisaikaa, eikä niitä tarvitse erikseen anoa. Ilmoitus järjestämisestä riittää, jotta saadaan harrastekilpailut merkittyä yhteiseen tapahtumakalenteriin.

 3. Kansalliset kilpailut keväällä 2015

• Luokkakilpailujen ylituomarivalinnat

Estt:n kevätkilpailu 28.3. Tapani Ikonen
Bounce:n luokkakilpailu 25.4. Susanna Tuuras
SM-kilpailut 10.5. Mila Lahdenpohja
VSH:n luokkakilpailu 24.5. Henna-Riina Nurmi
Voimistelupäivät 5.-7.6.TRA ja SYN Mila Lahdenpohja
Voimistelupäivät 5.-7.6. DMT Tapani Ikonen

• Ylituomariksi nimetyn henkilön tulee ilmoittaa lajikoordinaattorille ja/tai kilpailun järjestäjälle, mikäli ei pääse osallistumaan kilpailuun, jotta tilalle voidaan nimetä toinen tuomari ylituomarin tehtäviin.

SM-kilpailun tuomaristoon kutsutut tuomarit:

Mila Lahdenpohja
Susanna Tuuras
Outi Mäenpää
Valpuri Taulasalo
Neea Lahdenpohja
Vuokko Rantanen
Anne Laine
Tommi Tuuri
Henna-Riina Nurmi
Marleena Rantanen, varalla

 4. Harrastetoiminnan kehittäminen

• Maaliskuun aikana trampoliinin internetsivuille päivitetään harrastekilpailujen säännöt ja muuta tietoa harrastekilpailujen järjestämisestä.

• Trampoliinivoimistelun voimistelijan polku –julisteet ovat saapuneet painosta. Julisteita voi tilata seuroihin lajikoordinaattorilta.

 5. Budjettiasiat

• Lajin vuosibudjetti on kuluvana vuonna 7000euroa. Tämä kattaa kaikki lajin toiminnot, kehittämistyön ja avustukset osaamisen kehittämiselle. Budjetista pyritään vuonna 2015 suuntaamaan varoja käytännön lajityön ja valmennusosaamisen kehittämiselle. Lisäksi valmennus- ja kilpailujärjestelmän kehitystyöhön sekä Terve Urheilija- sisältöjen viemiseen käytännön tasolle panostetaan.

• Lajiasiantuntijaryhmä aikoo varata budjetista WAGC-kilpailun osallistumismaksuihin ja tukeen kilpailuun lähetettävälle joukkueelle noin 2000eur. Vuoden 2014 WAGC-joukkueen saama tuki oli yhteensä 3500eur.

• Lisäksi seurat voivat hakea leiriavustusta 200e kouluttajapalkkioihin ja 100 euroa matkakuluihin järjestäessään avoimia lajin leirityksiä (eri trampoliinivoimistelun lajit huomioiden). Avustus voidaan myöntää käytettäväksi leirille hankittavan kouluttajan kuluihin. Leiriavustus haetaan vapaamuotoisella hakemuksella lajiasiantuntijaryhmältä, hakemuksen voi osoittaa lajikoordinaattorille. Leiriavustuksen tarkoitus on edistää seurojen välisen yhteistyön lisäämistä. Leiriavustus myönnetään vain kerran v. 2015 samalle seuralle.

 6. Koulutusasiat

• Lajiasiantuntijaryhmä päätti jakaa vuonna 2015 koulutusstipendejä valmentajien ja tuomareiden ulkomaiseen koulutukseen osaamisen kehittämiseksi. Ulkomainen koulutus voi olla joko UEG:n trampoliinileirin yhteydessä järjestettävä valmentajakoulutus (Academy) tai FIG Academy level 1, joka järjestetään Euroopan alueella vuoden 2015 aikana.

Seurat voivat hakea valmentajalle stipendiä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka osoitetaan lajiasiantuntijaryhmälle. Hakemukset tulee lähettää lajikoordinaattorille postitse tai sähköpostilla. Hakemuksessa tulee esitellä suunniteltu koulutus ja perustelut stipendin myöntämiseksi sekä seuran puheenjohtajan allekirjoitus. Apurahan myöntämisen ehtona on, että henkilö sitoutuu jakamaan tietoa ja oppia muulle seurakentälle esim. leirin tai pienimuotoisen koulutuksen muodossa. Koulutushakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä aina seuraavassa lajiasiantuntijaryhmässä. Stipendin koko on 330 euroa harkinnan mukaan. Stipendit tulee hakea ennen koulutusta, mutta ne voidaan myöntää tarvittaessa takautuvasti, jos hakemusta ei ole ehditty käsitellä ennen koulutuksen ajankohtaa. Koulutusapurahan hakemus tulee olla perillä lajikoordinaattorilla viimeistään 18.9.2015, sen jälkeen tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä vuoden 2015 osalta.