Vuosi 2016 oli koulutuksen huippuvuosi

15.2.2017 |
Vuosi 2016 oli koulutusten osalta onnistunut. Voimisteluliiton koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes 4600 henkilöä, mikä on selkeästi enemmän kuin aiempina vuosina. Erityisen suosittua kouluttautuminen oli lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien joukossa, sillä heille suunnattuihin koulutuksiin osallistui yli 3000 ohjaajaa/valmentajaa. Aikuisten ohjaajien osalta Convention -tapahtumat olivat jälleen suosituimpia koulutuspaikkoja.

Kouluttautuminen tapahtuu yhä useammin omassa seurassa. Tilauskoulutukset sekä pilottikokeiluna toteutettu koulutuslisenssimalli olivat suosittuja koulutuksen toteutusmalleja. Mahdollisuus osallistua koulutukseen lähellä ja ainakin osin tutussa ryhmässä madaltaa selkeästi osallistumiskynnystä koulutukseen erityisesti nuorien ja uusien ohjaajien/valmentajien osalta.

Kouluttautuminen on osa laajempaa osaamisen kehittämisen kokonaisuutta. Mentorointiprosessit, seurojen kehityshankkeet, workshopit ja leirityksen yhteydessä tapahtuva osaamisen kehittäminen ovat toimivia esimerkkejä muusta liiton tekemästä osaamisen kehittämisestä. Seurojen rooli osaamisen kehittämisessä on merkittävä ja voimisteluseurat ovatkin viime vuosina hyödyntäneet ja kehittäneet erilaisia toimintamalleja kuten vertaistutorointia omien toimijoidensa kehittymisen tueksi.

Vuoteen 2017 startattiin lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien osalta uudistuneella koulutusjärjestelmällä ja aikuisten ohjaajien koulutusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan niin, että uudet koulutukset käynnistyvät syksyllä. Uudet koulutukset löytyvät koulutushaulla tai koulutuskalenterista, tilauskoulutuksista voi kysyä aluepäälliköiltä.