Priima-seuroissa on tyytyväisiä aikuisliikkujia

11.11.2016 |

Aikuisjäsenistölle suunnatussa liikkujakyselyssä Priima-seurojen jäsenet kiittivät seuroja monipuolisesta liikuntatarjonnasta sekä osaavista ja innostavista ohjaajista. Hinta-laatusuhdetta pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä.

Liikkujat arvostivat sitä, että ohjaajat antavat riittävästi liikevaihtoehtoja ja ohjeita sekä huomioivat kaikki ryhmiin osallistujat. Myös ohjelmien vaihtuminen sopivan usein oli tärkeää. Ohjaajat ovat erittäin tärkeä (28%) tai melko tärkeä (35%) tekijä, jonka perusteella osallistuja valitsee mille viikkotunnille hän osallistuu.

 

 

Kysyttäessä, mitkä ovat kolme tärkeintä syytä osallistumisellesi seuran liikuntatunneille, nousi ykköseksi ”Haluan edistää/ ylläpitää terveyttäni ja hyvinvointiani”. Halu kohottaa tai ylläpitää fyysistä kuntoa jäi kakkoseksi ja mielen virkeys ja arjessa jaksaminen jakoivat kolmossijan. Tuntia valittaessa liikuntatilan sijainti on erittäin tärkeää (56%) tai tärkeää (27%). Vastaavat osallistuivat seuran ohjattuun liikuntatoimintaan pääosin 1-2 kertaa viikossa (72%), mutta myös erittäin aktiivisia oli paljon. Viidennes (21%) liikkui seuran tunneilla 3-5 kertaa viikossa.

Priima-tunnus oli vain alle kolmannekselle vastaajista edes jossain määrin tuttu. Priima-laatuseuroja on tällä hetkellä yhteensä 49 kpl eri puolella Suomea. Seurat uudelleenarvioidaan kolmen vuoden välein. Syksyn 2016 uudelleenarvioinnin läpäisi 12 seuraa, jotka olivat mukana myös tässä liikkujakyselyssä. Vastauksien pohjalta koottu tiedote löytyy täältä.