Huippu-urheilija, hae opiskeluapurahaa!

23.9.2016 |

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2016-17 voi hakea pe 30.9. saakka. 

 

Opiskeluapuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka on täysi-ikäinen ja opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Apurahan saaja tekee sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana lupautuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yo tai -amk) tai 45 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2016-2017 aikana. Opiskelujen ohella urheilijan tulee valmentautua systemaattisesti asianomaisen lajiliiton tai vastaavan urheilujärjestön maajoukkueessa, tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys tai vastaavasti on jo huippu-urheilu-uransa päättänyt menestynyt urheilija, joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään opiskelujaan.

 

URA-apurahan suuruus on 2000 € ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2016 ja huhtikuussa 2017. Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2016-17 voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.9.


Tarkemmat hakukriteerit ja apurahan myöntämisperusteet löytyvät URA-säätiön nettisivulta.


URA-säätiön hallitus tekee päätökset apurahansaajista marraskuussa 2016. Apurahan saajat julkaistaan joulukuun alussa pidettävän apurahojen jakotilaisuuden yhteydessä.


Lukuvuodelle 2015-16 URA-säätiö jakoi yhteensä 138 000 euroa kuudellekymmenelleyhdeksälle opiskelevalle urheilijalle.