Elite Camp, kv-valmennusleiri ja valmentajakoulutus kokoaa lajin harrastajat

22.9.2016 |

Akrobuumi laajenee ja näkyy käytännön tasolla mm. liittojohtoisen valmennusrinkitoiminnan käynnistymisenä. Akrobatiavoimistelun kehittämistyöryhmän tavoitteena on auttaa uusia seuroja toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä ja tarjota tukea valmentajien ja ohjaajien osaamisen lisäämiseen ja verkostoitumiseen muiden seuratoimijoiden kesken. Suomessa osaamistaso on lajin lyhyttä kansallista historiaa ajatellen korkealla ja jo toiminnassa mukana olevien osaajien tietotaito on uusien tulokkaidenkin käytössä. Innostu akrosta ja tule mukaan toimintaan!

Elite Camp vie kotimaista kärkeä kohti kansainvälisyyttä
Elite Camp leiri on suunnattu kansainvälisiin arvokilpailuihin tähtääville voimistelijoille. Leirille mahtuu 20 voimistelijaa. Elite Camp leirin kouluttajana toimii Dmitry Vinnikov joka on UEG:n eli Euroopan voimisteluliiton ACRO komitean jäsen. Hänen yhtenä vastuualueenaan on lajin kehittäminen ns. uusissa akromaissa. Hän on myös FIGin eli Kansainvälisen voimisteluliiton Superior Juryn taiteellisuusexpertti, eli hän kiertää arvokilpailuissa valvomassa tuomarien toimintaa ja kouluttamassa heitä.

Kv-valmennusleiri ja valmentajakoulutus antavat eväitä ja ideoita lajiharjoittelun tueksi
Valmennusleiri on tarkoitettu etupäässä 3. luokassa ja Age Groupissa kilpaileville voimistelijoille. Valmentajana toimii hollantilainen Jorrit Veenstra. Leirille mahtuu 30 voimistelijaa. Leirin yhteydessä järjestetään myös akrobatiavoimistelun lajiosaamista syventävä koulutus, joka on tarkoitettu etupäässä 1-tason lajitaidon peruskoulutuksen suorittaneille valmentajille. Tämä koulutus ei ole osa Voimisteluliiton virallista tasoluokitusta, sillä toistaiseksi eteneminen 3-tasolle on mahdollista vain muiden voimistelulajien kautta, mutta tavoitteena on kuitenkin syventää valmentajien lajiosaamista akrobatiavoimistelussa. Koulutuksen ilmoittautuminen tapahtuu liiton koulutussivujen kautta.

Akroa urheiluseuraanne?
Oletko kiinnostunut lajitoiminnan aloittamisesta seurassanne? Ota yhteyttä akrobatia@voimistelu.fi ja kysy akron tutustumispäivää seuraasi! Ilmainen n. 5h lajin ideapäivä järjestetään vähintään 6 hlön ryhmälle, jotka voi myös koostua useamman seuran valmentajista ja ohjaajista. Akrobatiavoimistelu on helpointa aloittaa seurassa PerheAkron kaltaisella tarjonnalla ja laajentaa siitä vähitellen lasten ja nuorten harrastetoimintaan ja kilpailemiseen.