Polven nivelrikkopotilaat hyötyvät hyppelytyyppisestä liikunnasta

2.3.2015 |

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 18.2.2015

Polven nivelrikkopotilaat hyötyvät hyppelytyyppisestä liikunnasta

Intensiivinen hyppelytyyppinen liikunta paransi polvilumpioiden ruston laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on nivelrikon ja osteoporoosin riski. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksessa toteutetussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin asteittain kovenevan hyppelyharjoittelun vaikutuksia polven rustoihin, nivelrikon oireisiin sekä suorituskykyyn vaihdevuodet ohittaneilla naisilla, joilla on lievä polven nivelrikko. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan ja Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan laitoksen kanssa.

Tutkimushenkilöiksi ilmoittautuneista, polvikivusta kärsivistä 50–65-vuotiaista naisista seulottiin 80, jotka arvottiin joko harjoitteluryhmään tai verrokkiryhmään. Tutkittavien polvinivelen lievä nivelrikko todettiin röntgenkuvauksella.  Harjoitteluryhmään kuuluneet harjoittelivat ohjatusti kolme kertaa viikossa vuoden ajan verrokkiryhmän jatkaessa tavanomaista liikuntaansa. Liikunnan vaikutusta polvilumpion ruston rakenteeseen ja nestepitoisuuden määrään arvioitiin ruston T2-magneettikuvauksella.

– Nivelrikon alkuvaiheeseen liittyy kollageenisäikeistön rikkoutumista ja ruston vesipitoisuuden kasvua. Jos liikuntaharjoittelulla voidaan hidastaa tai pysäyttää rustoa rikkovia muutoksia, tai jopa saada aikaan ruston laatua parantavia muutoksia, silloin sopivalla harjoittelulla voidaan hidastaa nivelrikon etenemistä, terveystieteiden laitoksen tohtorikoulutettava fysioterapeutti OMT Jarmo Koli kertoo.

Luuston kannalta tehokkaan liikunnan tulee sisältää kehoon kohdistuvaa isku- ja tärähdystyyppistä kuormitusta eli hyppelyharjoittelua sekä nopeita suunnanmuutoksia. Tämänkaltaisen kuormituksen on ajateltu olevan haitallista nivelrustolle. Jo aiemmin tutkimusryhmä (Multanen et al. 2014) havaitsi, että polven reisi-sääriluun rustoille hyppelyharjoittelu oli turvallista.

Polvilumpion ruston laatu parani sopivalla harjoittelulla

Tutkimus osoitti, että harjoittelu paransi polvilumpion ruston laatua sekä lisäsi fyysistä suorituskykyä, kuten polven ojentajalihasten voimaa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Päälöydös oli, että säännöllinen intensiivinen hyppelyharjoittelu paransi polvilumpion ruston magneettikuvantamisella mitattua biokemiallista koostumusta, eikä harjoittelu aiheuttanut polvikipua tai nivelen jäykkyyttä. Kahdentoista kuukauden harjoittelu toteutui erittäin hyvin.

Tutkimuksen viesti etenkin vaihdevuosi-iän ohittaneita naisia ajatellen on, että polven alkavasta nivelrikosta huolimatta henkilö voi ja hänen kannattaa lisätä asteittain kuormitusta liikuntaansa, joka ylläpitää ja vahvistavaa toimintakykyä.

Tutkimus on julkaistu elektronisenaversiona Medicine & Science in Sports & Exercise - julkaisusarjan sivuilla:

Koli J, Multanen J, Kujala UM, Häkkinen A, Nieminen MT, Kautiainen H, Lammentausta E, Jämsä T, Ahola R, Selänne H, Kiviranta I, Heinonen A. Effect of Exercise on Patellar Cartilage in Women with Mild Knee Osteoarthritis. Medicine & Science in Sports & Exercise; Post Acceptance: February 9, 2015. doi: 10.1249/MSS.0000000000000629  [Published Ahead-of-Print].

Hanketta rahoittivat Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Juho Vainion Säätiö, Yrjö Jahnssonin Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Kansallinen TULES ja biomateriaalitutkijakoulu (TBDP).

Lisätietoja:

professori Ari Heinonen, puh. 040 805 3551, ari.o.heinonen@jyu.fi
tohtorikoulutettava Jarmo Koli, puh. 044 3357121, jarmo.t.koli@jyu.fi