Hae taloudellista tukea terveysliikuntaan

26.8.2016 |
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea vuoden 2017 liikunnan edistämistyöhön hanketukihaun kautta. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketuella voi esimerkiksi kouluttaa vertaisohjaajia tai perustaa uusia liikuntaryhmiä, joissa järjestetään matalan kynnyksen liikuntatoimintaa aikaisemmin vain vähän tai ei lainkaan liikkuneille henkilöille.
Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja hakulomake löytyvät
KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta:
www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
Kierroksen 1/2017 hanketukihaku alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.9.2016.
Tiedustelut:
Hankevalmistelija Anna Puurunen
puh. 050 441 4025, anna.puurunen@likes.fi