Epäasiallinen käytös voimistelussa 


Suomen Voimisteluliitto ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaisella harrastajalla, ohjaajalla ja valmentajalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa ja harjoitella voimistelua.

Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa tai liiton tapahtumissa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan ja valmentajan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle tai Voimisteluliitolle.


Toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseen


Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti kohtelevan henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekkin turvalliselle aikuiselle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.
- Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.
- Ota yhteys seurasi johtoon.
- Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Voimisteluliiton toimihenkilöihin (esimerkiksi lajipäällikkö, voimistelutoimen johtaja tai pääsihteeri) ja tarvittaessa poliisiin.
- Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.Mikä on epäasiallista käyttäytymistä? 

Epäasiallinen käyttäytyminen on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä tai lainvastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Se on järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista toista alistavaa toimintaa joko tekona tai laiminlyöntinä. Se voi olla mm.

- toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta
- treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä
- huutamista, haukkumista, asiatonta nimittelyä, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista
- fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua
- epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä
- seksuaalista häirintää
- sukupuoleen perustuvaa häirintää
- päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi on laissa kielletty.

 

 

Mikä on seksuaalista häirintää?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tämä voidaan tehdä erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällaisen ilmapiirin voi luoda esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit tai vihjailut ja kehon kommentointi.


Lue myös Olympiakomitean opas aiheeseen: 

Lupa välittää - lupa puuttua

Et ole yksin -palvelusta löytyy tietoa tästä linkistä.