Seura Voimisteluliiton jäsenenä

Voimisteluseurat muodostavat yhdessä Voimisteluliiton. Voimisteluliitto kattojärjestönä vastaa voimisteluseurojen edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Jäsenyys Voimisteluliitossa tarkoittaa oikeutta osallistua liiton päätöksentekoon yhdistyslain mukaisesti sekä saada liiton jäsenseuroille suunnattuja etuja, palveluita ja hyötyjä.  Voimisteluliiton jäsenenä seuralle kuuluu myös tiettyjä velvoitteita. 

Alasivuilta löydät lisätietoja Voimisteluliiton jäseneduista, mm. vakuutuksista ja apurahoista. Jäsenseurojen velvoitteet ja aikataulut löytyvät omasta kohdastaan.

 

Jäsenyyden hakeminen

Voimisteluseura tai -jaosto voi hakea Voimisteluliiton jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla hakemuksella (linkki kaavakkeeseen alla). Jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt, voimistelua ja liikuntaa harrastavat sekä liikuntakasvatusta edistävät voimisteluseurat ja yleisseurat. Jäsenyyttä haettaessa mukaan tulee liittää patentti- ja rekisterihallituksen ote sekä tieto maksetusta jäsenmaksusta. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja määräyksiä ja muita liiton säännöissä 10§ kirjattuja jäsenvelvoitteita. Jäsenhakemus.

Lisätietoja: Sanna Heikkilä, sanna.heikkila(a)voimistelu.fi, puh. 040 564 8387.