Minirinki

Minirinki on 8-12-vuotiaiden voimistelijoiden valmennusrinki, johon kuuluvat erikseen valitut voimistelijat. Miniringin leiritoiminnan päätavoitteita ovat seuravalmennuksen laadun nostaminen, perusvoimistelun tason nostaminen ja joukkuevalmiuksien lisääminen. Osa leireistä järjestetään yhtä aikaa Nuorten ryhmän (N-ryhmä) leirien kanssa. Leireistä lähetetään ringin jäsenille erillinen leirikutsu, jonka jälkeen leirille tulee ilmoittautua.

Miniringin valintakriteeritlajitaidot / vartalotekniikka, lajitaidot / välinetekniikka, fyysiset ominaisuudet ja lajiin soveltuva antropometria sekä keskittymiskyky, yhteistyökyky ja kyky toimia osana ryhmää. 

Vuosittain valintaan vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisen ikäluokan koko ja se, minkä tasoisia voimistelijoita minäkin vuonna ryhmään on pyrkimässä. Ryhmään valituilla ja siinä paikkansa vastaanottavilla voimistelijoilla tulee olla halua sitoutua leiritoimintaan, kehittyä rytmisessä voimistelussa ja kehittää sekä yksilöllisiä taitoja ja ominaisuuksia että joukkuetaitoja.

Valinnoissa seurataan leirin harjoituksia. Lisäksi testiliikkeinä valintojen tukena voidaan käyttää merkkijärjestelmän liikkeitä tai "miniringin valinnan testiliikkeitä", jotka löytyvät Materiaalit-osiosta.

Vuoden 2019 Minirinkivalinnat

Uutinen.

Vuoden 2018 Minirinkivalinnat

2006 - 2007 syntyneiden Minirinki 1 

2008 - 2010 syntyneiden Mnirinki 2

Vuoden 2017 Minirinkivalinnat

2005 - 2006 syntyneiden Minirinki 2017

2007 - 2009 syntyneiden Minirinki 2017

Vuoden 2016 Minirinkivalinnat

2004 - 2005 syntyneiden Minirinki 2016

2006 - 2008 syntyneiden Minirinki 2016

HUOM! Vuoden 2017 Minirinkeihin voivat pyrkiä vuosina 2009 - 2005 syntyneet voimistelijat. Leirien ajankohdat löytyvät kalenterista.

Vuoden 2015 Minirinkivalinnat

2003-2004 syntyneiden Minirinki 2015

2005-2006 syntyneiden Minirinki 2015