Joukkuevoimistelun kehittämisryhmä 2021-2023

Puheenjohtaja: Jaana Widenius 

Osaaminen kehittäminen: Inka Hyttinen

Tuomaritoiminta: Heli Jelonen

Lasten voimistelu: Saara Kuusinen

Kilpailutoiminta: Meri Jaakkola 

Valmennus: Veera Kainulainen

Hallituksen jäsen: Salla Lintunen

Esittelijä: Tinja Aistola

Lajikehittämisryhmän tehtävät:

 • Lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja strategian linjan mukaisesti toimiminen, lajin vetovoimaisuuden kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen
 • Voimistelun näkyvyyden ja vaikuttavuuden kasvattaminen
 • LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa
 • edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa ja huolehtia siitä, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
 • vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle tarpeen mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin vuosittain ja seurakokouksiin hallituksen mandaattipaikan edustajan valintaa ja lajin kehittämisryhmän valintaa varten vaalivuosina sekä luottamusryhmien vaihtuessa.
 • lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun kehittäminen ja markkinointi
 • tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista
 • huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on huomioitu lajin koulutuksissa ja seurata, miten vastuullisuus toteutuu valmennus- ja tuomarityön arjessa seuroissa, leireillä, kisoissa ja tapahtumissa
 • huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippuurheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa

Ryhmän päätösesitykset:

 • esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)
 • esittää tarvittaessa VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset

Ryhmän päätösvalta:

 • päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
 • päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
 • päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt (esim. Cup-kilpailut, GPkilpailut)
 • valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella
 • valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot lajin arvokilpailuihin
 • Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäällikön yhteistyössä.
 • päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)
 • päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön/lajivastaavan päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi
 • päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa

Joukkuevoimistelun valmennuksen johtoryhmä 2021

Huippu-urheilun johtoryhmä:

Anneli Laine-Näätänen

Titta Heikkilä

Kiia Kuusela 

Juuli Avikainen 

Laajennettu johtoryhmä SM-joukkueiden osalta:

Aija Laihinen

Ida Hahtola

Inka Hyttinen 

Pia Räikkä 

Ryhmän esittelijänä toimii LAR:n valmennuksen vastuuhenkilö Veera Kainulainen.  

Valmennuksen johtoryhmän tehtävät ja kokoonpano:  


 • Tehtävä on lajinsa huippuvoimistelun kehittäminen ja arviointi sekä lajin valmennusjärjestelmän eteenpäin vieminen. 
 • Valmennuksen vastuuhenkilön tehtävänä on tuoda valmennuksen johtoryhmän asiat  lajikehittämisryhmälle tiedoksi. 
 • Johtoryhmään kuulu liiton nimeämä päävalmentaja tai vastuuvalmentaja, muut järjestelmään nimetyt valmentajat ja muu henkilöstö, liiton lajipäällikkö/lajivastaava sekä mahdollisesti muita avain toimihenkilöitä ja valmentajia. Esittelijä nimetään operatiivisesti erikseen. 


Joukkuevoimistelun kehittämisryhmän alaiset työryhmät

 

Tiimien tehtävä on toimia kyseisessä osa-alueessa joukkuevoimistelun kehittämisryhmän alla työryhminä, jotka tekevät ja työstävät esityksiä lajin kehittämisryhmälle. Tiimien toimintakausi on kolme vuotta (2021-2023). Ryhmät kokoustavat noin 2–3 kertaa vuodessa. 

Tiimien kokoonpanot 2021-2023

Tuomaritiimi:

Anne Niemenkari-Kilpi (Olarin Voimistelijat)

Emilia Peuronen (Pakilan Voimistelijat)

Inkeri Lohikoski (Tapanilan Erä)

Joanna Mäkelä (Elixiria Sport)

Karita Aalto (Lahjan Tytöt)

Mari Laineenoja (Naantalin Voimistelijat), puheenjohtaja  

Heli Jelonen LAR

Koulutustiimi:

Metti Pelkonen (Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry), puheenjohtaja

Sonja Pitkänen (Sport Club Vantaa)

Tinja Karinen (Rauman Naisvoimistelijat)

Virve Arjanne (Pakilan Voimistelijat)

Inka Hyttinen LAR

Kilpailutiimi:

Heini Tuovinen (Tapanilan Erä)

Ida Hahtola (Vantaan Voimisteluseura)

Jenni Merra (Olarin Voimistelijat)

Kristiina Viikari (Lahjan Tytöt ry)

Minna Karhu (Sport Club Vantaa)

Päivi Lehtovirta (Pakilan Voimistelijat) puheenjohtaja

Meri Jaakkola LAR