Joukkuevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä

2021-2023

Puheenjohtaja: Jaana Widenius 

Osaaminen kehittäminen: Inka Hyttinen

Tuomaritoiminta: Heli Jelonen

Lasten voimistelu: Saara Kuusinen

Kilpailutoiminta: Meri Jaakkola 

Valmennus: Veera Kainulainen

Hallistuksen jäsen: Salla Lintunen

Esittelijä: Tinja AistolaLajiasiantuntijaryhmän tehtävät

- Lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja Voimisteluliiton       tulevaisuuskuvan linjan mukaisesti toimiminen

 - Osaamisen kehittäminen

- Lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen   lisääminen

- Voimistelun ilmiön kasvattaminen

- LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena

- valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja   hoitamista varten talousarvion puitteissa

- edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä

- kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa

- vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle vähintään   kerran vuodessa

- lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun sekä   huippuvoimistelun kehittäminen ja markkinointi

- tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen   mukaan saamista 

 

Velvollisuudet

 - kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa 

 

Päätösesitykset

- esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit

- esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)

- esittää VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset 

 

Päätösvalta

-päättää lajin kilpailusäännöt ja lajin kilpailujen järjestämisohjeet

- päättää lajin kotimaisista muista kilpailuista ja määrittää niiden merkityksen

- Päättää muiden kuin aikuisten ja nuorten kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmät

- valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella

- valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat lajin MM- ja EM- kilpailuihin UEG, FIG ja IFAGG cup-kilpailuihin sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt

- Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. - päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)

- päättää tuomaritoiminnan toimintaohjesäännön 

- valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi - päättää seurasiirrot kesken lisenssikauden yli 18v urheilijoiden kohdalla

-päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa